آموزش تجسم و تصویرسازی ذهنی

تجسم و تصویرسازی ذهنی یکی از روش های مثبت و سازنده برای هم جهت شدن با هدف و خواسته هاست.

این تکنیک به سادگی توسط همه افراد قابل استفاده است.

فواید استفاده از تکنیک تجسم :

  • افزایش دقت و توجه به هدف و خواسته
  • تقویت انگیزه و اراده
  • تقویتقوه تخیل و تجسم
  • افزایش روحیه مثبت
  • فراموش کردن خاطرات بد
  • افزایش تمرکز
  • متمرکز شدن ذهن در جهت رسیدن به اهداف
  • تصویرسازی ذهنی برای ثروت
  • تصویرسازی ذهنی برای سلامتی
  • تصویرسازی ذهنی در قانون جذب

لینک دانلود رایگان این آموزش

 

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید