آموزش ماساژ صورت

در اینجا به شما نحوه ماساژ صورت خودتان را آموزش می دهیم که به راحتی می توانید این کار را در منزل انجام داده و پوست خود را جوان و شاداب نمایید.

شما برای نتیجه بهتر باید این کار را هر روز و در آرامش انجام دهید تا نتیجه شگرف آن را به زودی بر روی پوستتان مشاهده کنید. بهتر است هر یک از تمرین های زیر را به غیر آنها که تعداد تمرین ذکر شده 10 بار پشت سر هم انجام دهید و هر بار تا 10 بشمارید.

1 _ یک روغن که مناسب پوستتان است انتخاب کنید.

(اگر روغن مخصوص ماساژ در دسترس ندارید ما به شما روغن بادام شیرین، یا روغن زیتون را پیشنهاد می دهیم).

2 _ از روغن ماساژ تنها چند قطره استفاده کنید. روغن را روی نوک انگشتان خود ریخته و آنرا به صورت یکنواخت پخش نمایید و به آرامی آن را به تمام نواحی صورت بمالید.

3 _ یک قطره روغن روی فک خود بمالید. حالا تا آنجایی که لبهایتان باز می شود لبخند بزنید، و تا زمانی که می توانید به آن حالت نگه دارید.

4 _ ماساژ رو به بالا بر روی صورتتان انجام دهید، و هرگز پوست را به سمت پایین نکشید. این حرکت را آرام ولی محکم انجام دهید تا پوست صورتتان کشیده شود.

5 _ با انگشتان ابروها را به آهستگی نیشگون بگیرید بطوریکه فشار کمی بر آن وارد شود.

6 _ با انگشتان اشاره از بالای بینی به ابروها به سمت بیرون فشار وارد کنید.

7 _ با انگشت اشاره به نوک بینی به سمت بالا فشار وارد کنید و آن را برای مدتی نگه دارید. همچنین لب بالایی را بر روی دندانها فشار دهید (دهان شکل o بگیرد) و برای مدتی این کار را انجام دهید.

8 _ با انگشتان میانی با حرکت دورانی از بالا به پایین طرفین تیغه بینی را ماساژ دهید. ممکن است بعد از مدتی شما احساس کنید آب از بینی شما خارج می شود.

9 _ زیر چشم ها را با انگشت انگشتر بطور دورانی (از سمت بینی به سمت بیرون) ماساژ داده و فشار وارد کنید. یک دم ابتدای ماساژ و یک بازدم در انتهای ماساژ انجام دهید.

10 _ چشم های خود را باز کنید. بدون تکان دادن سر، کره چشم را به سمت بالا، پایین، چپ و راست بچرخانید. (اگر می توانید حرکت دورانی هم انجام دهید).

11 _ فک و چانه را قوی کنید. برای این منظور چانه خود را بین انگشتان اشاره و شست قرار دهید و به سمت بیرون بکشید این حرکت ممکن است پوست شما را کمی برافروخته (قرمز) کند.

12 _ عضلات صورتتان را متسع کنید (کش دهید). دهان را کمی باز کنید و با انگشت اشاره تا آنجا امکان دارد گوشه دهان را به سمت بیرون بکشید. این کار را برای گوشه های چپ و راست دهانتان 5 بار تکرار کنید.

13 _ کل هر دو انگشت شست را زیر چانه قرار دهید و سپس زیر چانه تان را کمی فشار دهید. این حرکت را از زیر چانه تا زیر گوش ادامه دهید.

14 _ لپ و چانه را نیشگون بگیرید. به تعداد زیاد نیشگون های کوچک و ریز از لپ و چانه تان بگیرید تا خون و ماده مغذی زیاد به چهره تان برسد.

15 _ شبیه مرحله 2 به کار خود پایان دهید.

منبع: کتاب ماساژ درمانی – نوشته سلمان خدادای

پاسخی بدهید