آیا بعد از مرگ، همه چیز تمام میشود؟!

دکتر ایبن الکساندر، جراح مغز و اعصاب و استاد دانشگاه‌های مشهوری چون هاروارد و ویرجینیا، در سال ۲۰۰۸ تجربه‌ای نزدیک به مرگ داشت که تمام دیدگاه‌های او را دگرگون کرد. او که پیش از این تجربیات نزدیک به مرگ را با نظریه‌های علمی توجیه می‌کرد، پس از تجربه خود به این نتیجه رسید که زندگی پس از مرگ وجود دارد.

دکتر الکساندر می‌گوید که در حین کما، یک راهنمای معنوی را روی بال پروانه‌ای دید که او را به داخل یک کرمچاله هدایت کرد و این تجربه باعث شد او زندگی‌اش را به اثبات وجود بهشت اختصاص دهد. او همچنین در سخنرانی‌های خود به تناسخ و تحقیقات بر روی کودکانی که زندگی قبلشان را به یاد می‌آورند اشاره کرده و معتقد است که ذهن فراتر از مغز است.

#اسرارکیهان #اسرارماوراء #اثبات_بهشت #جهانی_دیگر #ایبن_الکساندر #جراح_مغز

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید