آیا ماهی بیرون از آب هم زندگی می کند؟

ماهی حیوانی است که مانند حیوانات دیگر چیزهایی برای ادامه زندگی خود لازم دارد. برخی می پرسند: آیا ماهی قلب دارد؟ آیا ماهی می شنود؟ آیا بو می کند؟

آری، این حیوان همه ی این کارها را انجام می دهد و اندام های لازم را هم برایشان دارد، ماهی معده دارد، روده دارد، قلب او رشته ی اعصاب دارد و درد را بخوبی حس می کند. حس بساواییش هم بسیار قوی است.

ماهی اندام بویایی دارد، دو گوش درونی نیز برای شنیدن صداها در اندرون سرش نهفته است.

ماهی نفس هم می کشد، ولی همانگونه که می دانید با اندام مخصوص به نام آبشش این کار را انجام می دهد. پیوسته آب وارد دهانش می شود و اکسیژن آن به وسیله ی آبشش ها جذب بدنش می گردد.

با این وصف، برخی از انواع ماهی ها می توانند به مدت بسیار کوتاهی خارج از آب بمانند.

آیا هیچ نام ماهی بالدار را شنیده اید؟

راستی این ماهی پدیده ی شگفت انگیزی است. زیرا بسیار تند شنا می کند. دم خود را بسیار شدید تکان می دهد و همین که خوب سرعت گرفت، بالچه های خود را می گشاید و ناگهان به هوا برمی خیزد. ماهی بالدار می تواند صدها متر همچنان بر روی آب در هوا پرواز کند.

عجیب تر از ماهی بالدار ماهی آناباس است. آناباس نوعی ماهی خاردار است که در خاورمیانه یافت می شود و می گویند که بالای درخت هم می رود قدش حدود 7 تا 12 سانتی متر است.

آناباس به کمک خارهایی که روی درپوش آبشش هایش است، خود را به خشکی می کشاند. آنگاه با حرکت دم و به کمک دم و بالچه های خود، بر روی زمین راه روی می کند. می گویند که آناباس حتی از درخت هم بالا می رود و بسیاری از آنها بر سر درختان تقریبا” 5/1 متری دیده شده اند. پس باید آبشش های آناباس طوری ساخته شده باشد که در خشکی هم قادر به تنفس باشد.

ماهی گِلاب که شبیه بچه ی وزغ است به کمک بالچه های خود می تواند بر روی زمین بلغزد و یا از درخت بالا برود.

ماهی شش دار که در افریقا یافت می شود بسیار به آسانی پا به خشکی می نهد. در زیر زمین نقب می زند و در میان گل جایی برای یک خواب طولانی برای خود درست می کند. آخر این حیوان سراسر تابستان را به خواب فرو می رود.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 3

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x