اثبات ماوراءالطبیعه توسط امیا

اعلام آمادگی برای همکاری با سازمان‌های علمی معتبر جهانی

امیا سعی دارد با سازمان‌های علمی معتبر جهانی همکاری‌هایی در زمینه پدیده‌های ماورایی داشته باشد. به عنوان مثال؛ او رویاهای صادقه را که احادیث اسلامی تایید کرده‌اند، راهی مناسب برای اثبات ماوراء به دانشمندان و مخالفان ماوراء میداند و خودش هم به صورت ارثی و با مقداری تمرین، این قابلیت را در خود تقویت کرده است. او تا به حال خواب‌های پیشگویانه جالبی هم دیده است که برای از بین بردن هرگونه امکان تقلب یا خطا، به محض اینکه رویای خاصی میبیند آن را در شبکه‌های مجازی‌ به مخاطبینش اعلام میکند، تا عده زیادی شاهد آن باشند. به عنوان مثال: خرابکاری در برق تاسیسات هسته‌ای ایران، انقلاب مصر، انتخاب ترامپ در سال ۲۰۱۷، هک جایگاه‌های سوخت در سال ۱۴۰۲، مرگ ملکه انگلیس، حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، ترور چند تن از فرماندهان ایران در سوریه و برخی اتفاقات دیگر را زودتر در خواب دید و به مردم هم اعلام کرد. او آماده همکاری با شکاکان و سازمان‌های علمی معتبر برای اثبات رویاهای صادقه و پیشگویانه می‌باشد و امیدوار است به زودی قدم‌های بزرگ و موثری در اینباره برداشته شود.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید