اصطلاحات متداول در الکترونیک کدامند؟

اصطلاحات متداول در الکترونیک، شامل موارد زیر می‌شوند:

 • جریان الکتریکی: حرکت بارهای الکتریکی در یک مدار است.
 • ولتاژ: اختلاف پتانسیل بین دو نقطه در یک مدار است.
 • مقاومت: مخالفت با جریان الکتریکی است.
 • ظرفیت: توانایی ذخیره انرژی الکتریکی است.
 • القا: توانایی ایجاد ولتاژ در پاسخ به جریان است.
 • مدار: مجموعه‌ای از قطعات الکتریکی که برای انجام یک کار خاص متصل شده‌اند.
 • قطعه الکتریکی: دستگاهی که برای کنترل یا هدایت جریان الکتریکی استفاده می‌شود.

در اینجا برخی از اصطلاحات تخصصی‌تر در الکترونیک آورده شده است:

 • دیود: قطعه‌ای الکتریکی که جریان را فقط در یک جهت هدایت می‌کند.
 • ترانزیستور: قطعه‌ای الکتریکی که می‌تواند به عنوان تقویت‌کننده، کلید یا سوییچ استفاده شود.
 • آی‌سی: مدار مجتمع، قطعه‌ای الکترونیکی است که شامل تعداد زیادی قطعه الکتریکی در یک بسته کوچک است.
 • مدار منطقی: مداری که از ترانزیستورها برای انجام عملیات منطقی مانند AND، OR و NOT استفاده می‌کند.
 • مدار دیجیتال: مداری که از مقادیر صفر یا یک استفاده می‌کند.
 • مدار آنالوگ: مداری که از مقادیر پیوسته استفاده می‌کند.

در ادامه، توضیح مختصری درباره برخی از اصطلاحات متداول در الکترونیک ارائه شده است:

جریان الکتریکی

جریان الکتریکی، حرکت بارهای الکتریکی در یک مدار است. بارهای الکتریکی می‌توانند مثبت یا منفی باشند. جریان الکتریکی معمولاً با واحد آمپر (A) اندازه‌گیری می‌شود.

ولتاژ

ولتاژ، اختلاف پتانسیل بین دو نقطه در یک مدار است. ولتاژ به انرژی لازم برای حرکت بارهای الکتریکی در یک مدار اشاره دارد. ولتاژ معمولاً با واحد ولت (V) اندازه‌گیری می‌شود.

مقاومت

مقاومت، مخالفت با جریان الکتریکی است. مقاومت معمولاً با واحد اهم (Ω) اندازه‌گیری می‌شود.

ظرفیت

ظرفیت، توانایی ذخیره انرژی الکتریکی است. ظرفیت معمولاً با واحد فاراد (F) اندازه‌گیری می‌شود.

القا

القا، توانایی ایجاد ولتاژ در پاسخ به جریان است. القا معمولاً با واحد هانری (H) اندازه‌گیری می‌شود.

مدار

مدار، مجموعه‌ای از قطعات الکتریکی که برای انجام یک کار خاص متصل شده‌اند. مدارها می‌توانند ساده یا پیچیده باشند.

قطعه الکتریکی

قطعه الکتریکی، دستگاهی که برای کنترل یا هدایت جریان الکتریکی استفاده می‌شود. قطعات الکتریکی می‌توانند ساده یا پیچیده باشند.

دیود

دیود، قطعه‌ای الکتریکی است که جریان را فقط در یک جهت هدایت می‌کند. دیودها در مدارهای الکترونیکی برای کنترل جریان استفاده می‌شوند.

ترانزیستور

ترانزیستور، قطعه‌ای الکتریکی است که می‌تواند به عنوان تقویت‌کننده، کلید یا سوییچ استفاده شود. ترانزیستورها در مدارهای الکترونیکی برای کنترل جریان و سیگنال‌ها استفاده می‌شوند.

آی‌سی

آی‌سی، مدار مجتمع، قطعه‌ای الکترونیکی است که شامل تعداد زیادی قطعه الکتریکی در یک بسته کوچک است. آی‌سی‌ها در مدارهای الکترونیکی برای کاهش اندازه و پیچیدگی مدارها استفاده می‌شوند.

مدار منطقی

مدار منطقی، مداری است که از ترانزیستورها برای انجام عملیات منطقی مانند AND، OR و NOT استفاده می‌کند. مدارهای منطقی در مدارهای الکترونیکی برای کنترل جریان و سیگنال‌ها استفاده می‌شوند.

مدار دیجیتال

مدار دیجیتال، مداری است که از مقادیر صفر یا یک استفاده می‌کند. مدارهای دیجیتال در کامپیوترها، مدارهای منطقی و سایر دستگاه‌های الکترونیکی استفاده می‌شوند.

مدار آنالوگ

مدار آنالوگ، مداری است که از مقادیر پیوسته استفاده می‌کند

پاسخی بدهید