دانشمندان از کجا فهمیدند جهان در حال انبساط است؟

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که دانشمند بالاخره چگونه فهمیدند که جهان در حال انبساط است؟ 

به نظر میرسد برخی کهکشان ها با بیش از سرعت نور در حال دور  شدن از هم هستند. این چگونه ممکن است؟

آیا آنها با سرعتی بیش از سرعت نور در حال حرکت هستند؟

نوری که از کهکشان های دوردست به سمت ما در حرکت است ممکن است هیچوقت به ما نرسد. چون آنها در حال دور شدن از ما هستند. آیا این به این معناست که کهکشان ها با سرعتی بیش از سرعت نور در حال دور شدن از ما هستند که نورشان به ما نمیرسد؟

خیر این به این دلیل است که کل فضا در حال از هم باز شدن هست یعنی شبیه بادکنکی که باد میشود، همه چیز از هم فاصله میگیرد و کهکشان ها سوار بر همین فضای در حال از هم گسستن و انبساط فضا-زمان هستند.

وقتی که یک آمبولانس به ما نزدیک میشود صدای آن زیرتر و فرکانس آن بالاتر است و زمانی که از ما دور میشود صدای آن بم تر و فرکانس آن کمتر است.

دانشمندان متوجه شدند فرکانسی که از اجرام آسمانی مانند ستارگان به ما میرسد در حال کم شدن و طیف نوری عناصر موجود در فضا به فرکانس کمتر از چیزی که حد نرمال آن است تغییر کرده است بنابراین به این نتیجه رسیدند که فضا در حال انبساط است و کهکشانها و سیارات در حال دور شدن از هم هستند.

کشف هابل و دور شدن کهکشان ها

ادوین هابل و همکارانش به کمک بزرگ‌ترین تلسکوپ آن زمان به بررسی این مورد پرداختند. نتیجه تحقیقات این بود که کهکشان‌ها در حال دور شدن از ما و یکدیگر هستند و هر چه که آن‌ها دورتر باشند، با سرعت بیشتری حرکت می‌کنند.

اینکه آنها هرچقدر دورتر باشند با سرعت بیشتری حرکت میکنند یعنی کل فضا-زمان در حال انبساط کش آمدن است.

در نهایت این کشف منجر به تایید بیگ بنگ یا مهبانگ شد. یعنی بعد از بیگ بنگ تمام ذرات در فضا پراکنده شده، برخی از آنها مانند ستارگان هستند و برخی مانند سیارات کم کم سرد میشوند و حاصل این انفجار انبساط و دور شدن ذرات از هم و سرد شدن در گذر زمان است.

در آینده انبساط جهان باعث میشود ما خودمان را تنها ببینیم!

گفتیم جهان در حال انبساط است و کهکشان هایی که از ناظر یعنی ما دورتر باشند با سرعتی بیش از سرعت نور در حال دور شدن از ما هستند. این یعنی نور آنها هرگز به ما نمیرسد.

بنابراین در آینده حدودا یک میلیارد سال دیگر، ما خودمان را تنها در این عالم خواهیم دید و هیچ ستاره و کهکشانی را نخواهیم دید!

پاسخی بدهید