ایلان ماسک یک موجود فضایی است! بررسی مصاحبه های اخیر ایلان ماسک

لینک ورود به بازی همستر

اخیرا ایلان ماسک مصاحبه هایی در مورد فرازمینی ها داشته و در یک مصاحبه هم گفته که خودش یه موجود فضاییه. در این ویدیو به صحبت های اخیر ایلان ماسک در مورد فرازمینی ها و ادعای عجیبی که کرده پرداختیم.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید