باکتری ها از کجا می آیند؟

باکتری ها موجودات آلی زنده ای هستند و بقدری کوچکند که فقط با میکروسکوپ هایی که آنها را چند صد مرتبه بزرگتر می کند می شود دید و به همین جهت آنها را موجودات ذره بینی می نامند.

مدتها پیش از اینکه مردم بتوانند باکتری را ببینند نتیجه ی فعل و انفعال آن را می دانستند. مثلا” مردم می دانستند که شراب تخمیر می شود، شیر ترش می شود و گیاهان و حیوانات مرده فاسد می شوند. ولی مردم عقاید مذهبی یا خرافی مخصوصی درباره چگونگی این پدیده ها داشتند. امروزه ما می دانیم که باکتری همه جا در اطراف ما وجود دارد: در هوا، آب، غذا، روی پوست انسان و حتی در داخل بدن یافت می شود. باکتری ها به واسطه دو نیم شدن تکثیر می گردند. در بین باکتری ها ماده و نر وجود ندارد. اگر آنها محل مناسب و غذای کافی برای زیستن داشته باشند، به آسانی به ترتیب فوق تکثیر می شوند و به تولید مثل خود ادامه می دهند.

باکتری فقط یک سلول دارد که بیشتر شباهت به سلول های گیاهی دارد تا سلول حیوانی. قسمت خارجی آن را پوششی پوست مانند یا غشاء فرا گرفته که عایق رطوبت نیست. داخل آن با ماده ای به اسم پروتوپلاسم پر شده است و پوشش خارجی باکتری اهمیت زیاد دارد. چون هر نوع ماده شیمیایی که برای از بین بردن آن به کار می رود، بایستی بتواند از این غشاء عبور نماید.

در اطراف جسم باکتری هم ماده ی نازکی است که می تواند شکل خود را عوض کرده و اغلب به شکل فرمهای رشته مانند درآید و این ماده را رشته های شلاقی می نامند. باکتری با اینکه پا ندارد می تواند حرکت کند، بعضی از اینها بوسیله ی حرکت دادن رشته های شلاقی حرکت می کنند و دیگران بوسیله ی کوتاه و بلند کردن سلول ها به حرکت درمی آیند، همانطور که کرمها حرکت می کنند.

باکتری ها، چنانکه می دانیم تولید بیماری هایی می کنند که آن را عفونی می نامیم اما باید دانست همین باکتریها می توانند برای بشر مفید واقع شده و به انسان کمکهایی بکنند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 7

پاسخی بدهید