بهترین نویسندگان ایرانی کدامند؟

بهترین نویسندگان ایرانی بسیاری هستند. برخی از آن‌ها عباس معروفی، زویا پیرزاد، شهرنوش پارسی پور، بلقیس سلیمانی، فریبا وفی، جلال آل احمد، سیمین دانشور و صادق هدایت هستند.

منبع: مکالمه با Bing، 5/30/2023

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید