تأثیر ماساژ بر بیماران

گرچه بررسی های کنترل شده زیادی در مورد ماساژ درمانی لازم است، اما یافته ها شامل موارد زیر می باشد:

بیماران بستری در بیمارستان که ماساژ دریافت کردند، افزایش در تحرک، انرژی، تغییرات مثبت خلقی و سرعت بهبودی از خود نشان دادند.

بیماران مبتلا به پشت درد مزمن پس از دریافت دو جلسه 30 دقیقه ای درمان در هفته برای مدت پنج هفته، کاهش درد و افسردگی و نیز بهبود خواب را گزارش کرده اند.

بیماران مبتلا به دردهای عضلانی که دو جلسه 30 دقیقه ای ماساژ درمانی در هفته به مدت 5 هفته دریافت کردند، کاهش درد، کوفتگی و خستگی را گزارش دادند، همچنین در تعداد شبهای کمتری اختلالات خواب داشتند.

در مصدومین سوختگی، ماساژ درمانی در کم شدن اختلالات روحی (اضطراب، تنش و افسردگی) و علایم جسمی (درد و خارش) مؤثر بوده است.

اثرات ماساژ در کودکان نیز به خوبی بزرگسالان است. برای مثال نوزادان نارسی که ماساژ دریافت می کنند، بیشتر وزن اضافه می کنند و سریع تر از بیمارستان مرخص می شوند.

کودکان مبتلا به اوتیسم نیز با ماساژ درمانی رفتارهای غیرمعقول کمتری از خود بروز دادند.

منبع: کتاب ماساژ درمانی – نوشته سلمان خدادای

پاسخی بدهید