تست هوش: معمای لامپ درون اتاق

تصور کنید که یک اتاق وجود دارد که فاقد پنجره است. در این اتاق یک عدد لامپ وجود دارد و یک درب عبور.

3 کلید برای روشن و خاموش کردن لامپ، بیرون از اتاق وجود دارند. فقط یکی از کلیدها می تواند لامپ را روشن و خاموش کند. مابقی کلیدها خراب هستند.

شما هر چقدر بخواهید میتوانید کلیدها را روشن و خاموش کنید اما فقط یک بار حق دارید درب را باز کنید و متوجه شوید که لامپ روشن است یا خاموش. چطور میتوانید با یک بار باز کردن درب به طور قطع متوجه شوید که کدام کلید واقعی است؟

پاسخ:

شما یک کلید را اول انتخاب میکنید و آن را روشن میکند. سپس حدودا 5 دقیقه صبر میکنید. بعد آن را خاموش میکنید و کلید دیگری را روشن میکنید.

حالا به اتاق میروید.

اگر لامپ روشن باشد یعنی کلید دوم که روشن کرده اید کلید لامپ است.

اگر لامپ خاموش باشد اما لامپ گرم باشد، یعنی کلید اول که به مدت 5 دقیقه روشن بود، کلید لامپ است.

اگر لامپ خاموش باشد اما لامپ سرد باشد، یعنی کلید سوم که کاری به آن نداشته اید، کلید لامپ بوده است.

پاسخی بدهید