تنفس کامل چیست و چه فوایدی دارد؟

 زندگی ما بستگی به اکسیژن دارد. می توانیم چندین روز بدون غذا و آب زندگی کنیم _لیکن بدون هوا یکی دو دقیقه بیشتر زنده نیستیم.

ریه ی انسان اکسیژن را جذب نموده و دی اکسیدکربن را از جریان خون خارج می کند، و ریه این کار را بدین طریق انجام می دهد که هوا را درون دستگاهی پر از کیسه های کوچک هوائی پخش می کند. صدها هزار از این کیسه های هوائی در هر یک از ریه ها وجود دارد. تغییر و تبدیل واقعی، سریع انجام می گیرد زیرا با هر نفسی که فرو برده می شود، هوا در سطح وسیعی از این کیسه ها پخش می گردد.

ریه ها هوا را فرو می برند، اکسیژن آن را جذب و دی اکسیدکربن را به بیرون می فرستند، این فرایند در افراد بزرگسال شانزده تا بیست بار در دقیقه می باشد. بچه ها می دوند، بالا و پایین می پرند و بازی می کنند، لذا تنفس های عمیقی دارند. لیکن به طور متوسط مقدار هوائی که شما تنفس می کنید، بین سنین سی تا هفتاد و پنج سالگی حدود چهل و پنج درصد کاهش می یابد. به همین علت حجم اکسیژنی که وارد خون می گردد نیز تقریبا” نصف می گردد.

ریه های ما به تدریج انعطاف خود را از دست می دهند و نمی توانند به خوبی منبسط شوند، قفسه ی سینه نیز انعطاف خود را از دست می دهد، به همین دلایل ریه های ما محدود می شوند، و در این صورت گنجایش آن ها به واسطه انباشتگی مواد سمی کم می شود، زیرا دیگر نمی توانند حداکثر کارائی خود را داشته باشند و رفته رفته سطح آن ها کاهش می یابد.

آیا بدن های ما در مورد این کاهش تنفس به ما اخطار می کند؟ شاید، لیکن نه به طریقی که فورا” توجه ما را جلب کند. بدن فیزیکی نمی تواند از عهده زوال تدریجی برآید. پیری از همه بیماری ها خطرناک تر است، زیرا در طی سالیان عمر به تدریج به انسان نزدیک می شود، تا این که نتوانیم وجود آن را انکار کنیم.

مسلم است که هر نوع تمرین جسمی به ریه ها کمک می کند، برای این که ریه ها را مجبور به فعالیت بیشتر می کند، آن ها را از هوا پر می کند و بنابراین انقباض و انبساط بیشتری را سبب می گردد.

مهمتر از اکسیژنی که همراه تنفس وارد بدن می شود، انرژی حیاتی می باشد. هر چه تنفس کامل تر انجام گیرد، نیروی حیات بخش چی بیشتر وارد بدن می گردد. هرگاه تنفس ناقص انجام دهید به معنای آن است که شما نیمه جان هستید. می توانید بیاموزید که همراه با مدی تیشن انفعالی یا پویا، به طور کامل تنفس کنید، در این صورت ریه های شما به گونه ای مؤثر عمل خواهند کرد.

منبع: کتاب حرکات انرژی زا – دکتر آرام

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید