توقف نبض توسط امیا

ایمان صدیقی با نام مستعار امیا در برنامه زنده ای که سال 1396 اجرا شد، نبض خود را برای لحظاتی متوقف کرد. در این اجرا از میان مردم و تماشاگران یک نفر نبض را بررسی کرد. این کار قبلا نیز برای چند نفر دیگر توسط امیا انجام شده است.

ویدیوی آن را میتوانید در زیر مشاهده کنید:

 

 

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید