حرکت همیشگی یا ابدی چیست؟

کلمات «حرکت همیشگی» یعنی حرکتی که برای همیشه و به طور دائمی ادامه داشته باشد. ولی معمولا” وقتی که ما صحبت از حرکت همیشگی می کنیم متوجه چیز بسیار ویژه ای می شویم.

صدها سال است که بشر در رویای ایجاد ماشینی می باشد که وقتی که برای یک مرتبه به حرکت درآمد بدون اینکه از منبعی خارجی نیرو بگیرد، همانطور به حرکت ادامه داده و کارهای مفیدی انجام دهد.

بدین ترتیب ماشین حرکت همیشگی نیروی خود را به صورت حرکت ایجاد کرده و هر مرتبه که یک دوره کامل عمل آن به اتمام رسید، بتواند نیروی بیشتری از آنچه جذب نموده بیرون دهد.

بیشتر افرادی که برای ایجاد ماشین های حرکت همیشگی سعی و کوشش نمودند، مقاصد عملی در فکر خود داشتند. آنها فکر می کردند که اختراع ماشین هایی که مثلا” بتوانند آب را از زمین بالا برده یا غلات را بدون احتیاج به تهیه هر نیرویی خرد کنند، شگفت انگیز خواهد بود.

آیا امکان دارد که ماشین حرکت همیشگی ایجاد کند؟

مسلما” هر دانشمندی پاسخ منفی به این پرسش خواهد داد و دلیل آن هم بر مبنای مهمترین قوانین دانش بشری است که همان اصل مربوط به حفظ نیرو یا انرژی می باشد.

مطابق این اصل، انرژی های طبیعت را نه می توان ایجاد کرد و نه می توان معدوم ساخت، بلکه انرژی یا نیرو را می توان از محلی به محل دیگر منتقل کرده، آن را آزاد یا به حال خود گذاشت و در هر صورت انرژی را نمی توان بوجود آورد. بدین معنی که هر ماشینی که کار می کند باید یک منبع انرژی داشته باشد.

در دوران تاریخ هزاران بار سعی و کوشش به منظور ایجاد ماشین های حرکت همیشگی به عمل آمده است. اولین کوشش ها در زمانی که قانون بقا انرژی هنوز شناخته نشده بود، صورت گرفت و بعد از آن باز هم فعالیت های بیشتری در این زمینه انجام گردید که نتیجه شان همه منفی بود.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید