حس شنوایی و بینایی پرندگان

پرندگان حس شنوایی و بینایی بسیار خوب و حساسی دارند. چشمان پرندگان در دو طرف مقابل سرهایشان واقع شده، با وجود این هر دو چشمشان می تواند در یک لحظه و در یک زمان هر چیزی را از راه دور ببیند. برای دیدن اجسامی که نسبت به آنها خیلی نزدیک است، پرنده می بایست سرش را برگرداند، تا با یک چشم بدان نگاه کند.

ترس

پرندگان به آسانی از حرکات ناگهانی یا غیره منتظره و صداهای بلند و یا همهمه و ازدحام می ترسند و موقع ترس پرنده وحشت زده و در اطراف قفس برای فرار به پرواز در می‌آید. موقع حرکت دادن پرنده به بیرون قفس پارچه ای بالای آن بگذارید تا پرنده را از جریان هوا محافظت نماید. گاهی برای اینکه سر و صداهای اهل خانه پرنده را آشفته نکند می توانید قفس آن را با پارچه ای بپوشانید.

منبع: دانستنی های نوجوانان جلد 5

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید