حقیقتی جالب در مورد کوه های روی زمین

قدیمی ها با نگاهی به کوه ها این اجسام عظیم روی زمین، شگفت زده شده و داستان ها درموردش میساختند. از ایران باستان تا یونان باستان، کوه یک شیء ساده نبود و کوه های بلند بسیار انسان را به فکر وا میداشتند اما جالب است بدانید که کوه آنقدرها هم بزرگ و خاص نیست و حالا نظر شما را به یک دانستنی علمی جالب جلب میکنیم.

اگر شما کره زمین را به اندازه یک توپ پینگ پنگ کوچک کنید و به همان نسبت هم کوه های زمین را کوچک کنید، در اینصورت زمین همانند یک توپ پینگ پنگ کاملا صاف و صیقلی خواهد بود و هیچ برجستگی را حس نخواهید کرد.

شما میتوانید به راحتی این موضوع را بررسی کنید. بلندترین کوه ها از نظر ارتفاع را از اینترنت جستجو کرده و عدد ارتفاع آن را یادداشت کنید. سپس قطر زمین هم یادداشت کنید. حالا قطر توپ پینگ پنگ هم یادداشت کنید. قطر پینگ پونگ 4 سانتی متر است.

قرار است که زمین به اندازه توپ پینگ پونگ بشود، پس باید قطر زمین تقسیم به چه عددی بشود تا 4 سانتی متر بشود؟ ارتفاع بلندترین کوه هم تقسیم بر همان عدد کنید.

خواهید دید که عدد بسیار ناچیزی در حد اعشار به دست خواهد آمد که با دست قابل حس نیست.

کوه های روی زمین

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید