آیا با تخریب دیگران پیشرفت میکنیم؟

برخی افراد تصور میکنند که اگر دیگران را تخریب کنند و برعلیه آنها صحبت کنند، میتوانند در کار خود پیشرفت کرده و مطرح شوند. این یک تصور اشتباه و احمقانه است.

این افراد با این کار، انرژی و وقت خود را صرف تخریب دیگران و ایجاد دشمنی میکنند و نمیتوانند آنطور که شایسته خودشان است پیشرفت کنند.

آیا مستربین با مسخره کردن لورل و هاردی یا چارلی چاپلین مشهور و موفق شد؟! خیر، او حرف تازه ای برای گفتن داشت و استعداد جدیدی از خود به نمایش گذاشت.

آیا ایلان ماسک با تسمخر دیگر کارآفرینان و دشمنی با آنها، موفق شد؟ یا اینکه اهداف بزرگی را دنبال کرد و تمام تمرکزش را روی موفقیت گذاشت؟

موضوع بسیار ساده است، شما باید فقط روی خودتان کار کنید و خودتان را ارتقا بدهید. اگر چیزی در چنته داشته باشید، مهم نیست که چقدر با شما دشمنی شود یا چقدر شرایط برعلیه شما باشد، شانس موفقیت شما، زمانی که از این شیوه پیروی کنید بیشتر از زمانی است که وقت و انرژی تان را صرف دشمنی با دیگران و تخریب رقبا کنید.

برخی فکر میکنند وجود رقیب ، چیز خوبی نیست و باید هرطور که شده حتی با دروغ و تهمت، رقیب را از میدان به در کنند. این باور اشتباهی است.

رقیب میتواند برای شما آموزنده باشد، شما میتوانید از او یاد بگیرید، میتوانید نقطه ضعف های خود را شناسایی کنید. اتفاقا پیشرفت واقعی زمانی رخ میدهد که رقابت وجود داشته باشد، به همین خاطر جوامع آزاد پیشرفت علمی بالاتری از جوامع کمونیستی داشته اند.

برایتان شبکه های تلویزیونی را مثال میزنم. تصور کنید در کشوری فقط چند شبکه تلویزیونی وجود دارد که متعلق به دولت است. همه کارکنان تلویزیون در هر حال حقوق خود را میگیرند و برایشان خیلی مهم نیست که مخاطب بیشتری را جذب کنند. ممکن است حتی گاهی باعث رنجش بیننده هم بشوند.

اما اگر کشوری، شبکه های تلویزیونی را به بخش خصوصی واگذار کند، آنوقت کسانی که آن شبکه را اجاره کرده اند، هر طور شده میخواهند مخاطبان بیشتری بدست بیاورند، در نتیجه در ساخت برنامه ها با یکدیگر رقابت میکنند. از بهترین عوامل و افراد استفاده میکنند و سعی میکنند روز به روز کیفیت کارشان را بالاتر ببرند.

به همین خاطر سینمای امریکا از سینمای چین یا روسیه قوی تر است و جهان را درگیر خود کرده است. چون رقابت در آنجا شدیدتر است. اگر کسی ایده جدیدی به ذهنش رسید و فیلمی در موردش ساخت، دیگری ممکن است با یک ایده جدیدتر و بهتر وارد عمل شود.

پس دید مثبتی به رقابت داشته باشید و خیال نکنید اگر دیگران را تخریب کنید، شما پیشرفت خواهید کرد. حمید ماهی صفت (مستربین ایرانی) با تخریب مستربین اصلی معروف نشد، حتی با تقلید از او هم معروف نشد، بلکه او استعدادهایی داشت که از آنها استفاده کرد.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x