در عصر یخبندان چه اتفاقی برای حیوانات رخ داد؟

دوران عظیم یخبندان یا عصر یخ، هنگامی اتفاق افتاد که توده عظیمی از یخ از سمت شمال بتدریج به طرف جنوب سرازیر شده و قسمت های زیادی از جهان را پوشانید. توده یخ آمریکای شمالی را فرا گرفت و توده ای نیز بطرف اروپای شمالی آمده و تا سیبری باختری را پوشاند.

چه وقت این واقعه اتفاق افتاد؟

تصور می شود که تقریبا” در 1000000 سال پیش شروع شد.

چه موقع پایان یافت؟

در بعضی از جاهای اروپا ممکن است که فقط در چند هزار سال پیش خاتمه یافته باشد ولی در برخی قسمتهای جهان در حقیقت هنوز پایان نیافته است، دوران یخبندان هنوز در قطب جنوب و گرینلند باقی است.

میلیونها میل مربع از سرزمین های اروپای مرکزی در زیر ورقه عظیمی از یخ که تا لندن، رومانی و انتهای نواحی جنوبی روسیه امتداد می یافت، مدفون گردید.

وقتی که دوران یخبندان فرا رسید، حیوانات قطب شمال کره زمین در حالیکه پیشاپیش این توده های یخ بودند، به طرف جنوب مهاجرت کردند. ولی حیواناتی که نمی توانستند در مقابل شرایط محیط جدید و سردتر پایداری کنند، مجبور شدند که یا به مناطق گرمتر رفته یا از بین بروند. از این حیوانات وحشی بومی در حال حاضر فقط در آمریکا یافت می شوند که خود بقایای معدودی از انواع و اقسام حیوانات عظیم الجثه وحشی را تشکیل می دهند که قبل از دوران یخبندان می زیسته اند.

البته، انسان قادر بود که زندگی خود را با شرایط آب و هوای سردتر وفق دهد. این کار محتملا” به انسان کمک کرد تا استعداد خود را بکار اندازد و بعلاوه شرایط دشوار زندگی باعث شد که انسان از مغز و نبوغ خود کمک گرفته و به حیات ادامه دهد.

نباتات هم با شروع یخبندان و حرکت یخها، بطرف جنوب منتقل گردیده و هنگامی که یخها ذوب گردید مجددا” نقل مکان کرده اند. ولی انواع زیادی از درختان و نباتات از بین رفتند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید