راز آموزش هیپنوتیزم کردن دیگران 😮😵

کتاب های زیادی در مورد هیپنوتیزم نوشته شده و برخی از آنها همانند کتاب روانشناسی هیپنوتیزم اثر شعبان طاووسی ملقب به کابوک، ادعا کرده اند که هیپنوتیزم را آموزش داده اند، اما گویی در عمل با خواندن کتاب نمیتوان هیپنوتیزم را یاد گرفت. البته خود کابوک نیز در کتابش به این موضوع اشاره میکند و میگوید یادگیری هیپنوتیزم از طریق کتاب بسیار بسیار مشکل است و نیاز به استاد حضوری دارد.

من برای چندسال به علت علاقه به مبحث هیپنوتیزم، کتاب های مختلفی که در این زمینه وجود داشت، چه ایرانی و چه خارجی را میخواندم و خواندن آنها را مضر نمیدانستم تا اینکه متوجه شدم از طریق کتاب هم میتوان هیپنوتیزم کردن دیگران را یاد گرفت اما 99 درصد نویسندگان این کار را نکرده اند، حال یا اینکه خودشان آن را بلد نبودند و کتابی به صورت پژوهشی نوشته بودند یا اینکه استاد هیپنوتیزم بودند اما نمیخواستند کسی فقط از طریق خواندن کتاب و بدون گذراندن دوره حضوری، آن را یاد بگیرد.

اما چگونه فهمیدم که از طریق کتاب هم میتوان هیپنوتیزم را یاد گرفت؟ من چند کتاب قدیمی یافتم که در آنها هیپنوتیزم بدون هیچ سانسوری و واضح آموزش داده شده بود. در ویدیوی زیر آن کتاب ها را معرفی کرده ام:

پاسخی بدهید