راز جاذبه معکوس در جاده‌ها چیست؟

در شبکه‌های اجتماعی ممکن است مکانهایی در خارج یا ایران دیده باشید که به نظر همه چیز در آنجا رو به بالا حرکت میکند حتی ماشین! به جاذبه معکوس یا عدم وجود جاذبه در آن مکان مشهور شده اما اینطور نیست و به خاطر خطای دید این اتفاق می‌افتد یعنی مکان واقعا سربالایی نیست و به سمت پایین سرازیر است.
دلیل جاذبه معکوس در خیابان‌ها و برخی مناطق این است که ما سربالایی یا سرپایینی را با چشم و با مقایسه محیط اطراف می‌سنجیم.
به همین خاطر وقتی محیط اطراف همگی مقداری کج باشند آنوقت دچار خطای دید شده و اشتباه میکنیم.
در این کلیپ یک نوجوان با ساخت ماکت این موضوع را نشان میدهد.
این نکته امروزه باعث شده برخی طراحان در کالیفرنیا با کمک آن مکان توریستی بسازند.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید