ستاره چیست؟

هر ستاره روشن و درخشانی یک خورشید است، مانند خورشید خودمان. بدین معنی که ستارگان چون یک گوی یا حبابی از گاز درخشان هستند. درجه حرارت آنها آنقدر زیاد است که اگر تکه فولادی در آنها قرار گیرد بلافاصله تبدیل به بخار می شود!

در بیشتر ستارگان گازهای موجود خیلی رقیق است زیرا ذرات یا اتمهای ماده موجود در گاز از هم جدا است.

ولی ستارگان خودشان از ماده تشکیل گردیده اند. برای مثال، ما می دانیم که خورشید محتوی بیش از 60 عنصر شیمیایی است که در کره زمین وجود دارند. در بین عناصر که در خورشید یافت می شود، ئیدروژن، هلیوم، آهن، کلسیم و منیزیم قرار دارد.

در ستارگان سردتر، ماده ممکن است بیشتر مایع باشد، تقریبا” چیزی مانند آهن جوشان در یک کوره آهن گدازی. در برخی از ستارگان پیر و فرسوده و سرد، ماده ممکن است آنقدر فشرده و متراکم باشد که هر اینچ مکعب آن یک تن وزن داشته باشد. اینگونه ستارگان را مرده یا تاریک گویند.

ستاره شناسان با بکار بردن دستگاهی به نام اسپکتروسکوپ یا طیف بین درباره ی نور ستارگان مطالعه و بررسی می کنند و از این بررسی ها ما می توانیم نوع ماده و میزان درجه حرارت هر ستاره را معلوم کنیم.

رنگهای گوناگون ستارگان مانند سفید، آبی، زرد یا قرمز هر یک نوع عناصری را که در هر ستاره موجود است نشان می دهد. درجه حرارت متفاوت ستارگان نیز موجب تغییر رنگ نور در طیف آنها می شود و از این راه نیز می توان درجه حرارت هر ستاره ای را تعیین نمود.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید