سکته ی قلبی چیست؟

چیزی که مردم سکته ی قلبی می نامند یکی از عوامل مهم مرگ انسان ها است. در کشورهای غربی از هر چهار تنی که بر اثر سکته ی قلبی درمی گذرند، سه تن مرداند؛ مردانی بین 50 تا 70 ساله.

یکی از انواع معروف سکته های قلبی همان است که بر اثر بند آمدن سرخرگ اکلیلی قلب، پیش می آید. نام علمی این عارضه «کُرِنِری ثرومبُسیس» است؛ یعنی: لختان شدن سرخرگ اکلیلی.

البته بسیاری، از این بیماری به نام اختصاری «کرنری» یاد می کنند و همان گونه که از نامش پیداست، این گونه سکته بر اثر بند آمدن سرخرگهای اکلیلی، یعنی همان دو رگ مهمی که خون به ماهیچه های قلب می رسانند، روی می دهد.

به هنگام مسدود شدن یکی از این دو سرخرگ، جریان خون از قلب قطع می شود. آنگاه بی درنگ بافت های قسمت مربوط رو به وخامت می گذارند و کم کم از بین می روند؛ درست مانند هنگامی که قلب جراحت برمی دارد.

البته به هنگام گرفتگی یکی از سرخرگ های اکلیلی، دیگری بوسیله ی شاخه های کوچکتر خود، برای مدت زمانی کار سرخرگ از کار افتاده را انجام می دهد. بدین وسیله، پس از مدت کوتاهی تمام قسمت هایی که بر اثر قطع جریان خون رو به پژمردگی نهاده بودند، بار دیگر خون مورد نیاز خود را دریافت می کنند.

اکنون اگر سرخرگ دوم بتواند علاوه بر کار خود، کار سرخرگ مسدود شده را نیز انجام دهد، شخص زنده می ماند. خوشبختانه در بیشتر موارد این موفقیت حاصل شده است؛ یعنی سرخرگ اکلیلی دوم به تنهایی خون لازم را به ماهیچه های قلب رسانده است. البته این کار در صورتی با موفقیت ادامه می یابد که با قلب مدارا کنیم، و آن را از هرگونه فشاری بر کنار داریم.

در بسیاری از بیماران دیده شده که سکته ی قلبی به دنبال یک فشار غیرعادی بدنی، یا ناراحتی شدید عاطفی، روی داده است؛ مثلا” در معرض سرمای شدیدی قرار گرفتن، یا خوردن غذایی سنگین، و یا هرگونه وضعیت مشابهی که ناگهان برقلب، کاری به مراتب دشوارتر از روند عادیش تحمیل شود. البته این چیزها عامل واقعی برای سکته ی قلبی نیستند، بلکه با آن ارتباط نزدیکی دارند؛ با این همه، در بسیاری از موارد سکته ی قلبی هنگامی روی داده که شخص در حال استراحت بسر می برده است.

علایم سکته ی قلبی معمولا” دردی است که انسان در زیر استخوان سینه احساس می کند. البته ممکن است نخست این درد در قسمت بازوها، گردن و یا شانه ی چپ احساس شود.

عرق ریختن و تنگی نفس نیز از نشانه های سکته است. شخص مبتلا به آن ممکن است دچار رنگ پریدگی و شوک شود. بعلاوه شاید که تپش نبض وی نیز کند گردد. در چنین حالاتی باید بی درنگ پزشک را نزد خود فرا خواند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 5

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید