سکسکه چیست؟

انگلیسی ها برای رهایی از سکسکه خرافه ای از روزگار قدیم، به یادگار دارند. می گویند: هرکس که می خواهد سکسکه اش خوب بشود، انگشت اشاره ی خود را با آب دهان خیس کند. آنگاه در حالی که سه بار بر روی کفش چپ خود با همان انگشت صلیب می کشد، ورد و دعا بخواند.

شما نیز شاید خرافاتی از این قبیل برای رهایی از شر سکسکه شنیده باشید. ولی سکسکه چیزی تا به این حد اسرارآمیز نیست. بلکه یکی از وسایل دفاعی بدن است که ما هم اکنون آنرا برایتان شرح می دهیم.

همانگونه که می دانید بدن عکس العمل های گوناگونی دارد. عکس العمل یعنی پاسخی یا کاری که عضوی از بدن ما در برابر محرک خارجی انجام می دهد. این پاسخگویی که همیشه یکسان است بر اثر ارتباطات عصبی خاصی صورت می گیرد که سیستم اعصاب ما بدان مجهز است. بنابراین، این ما نیستیم که در این موارد، تصمیم می گیریم. بلکه اعصاب ما بدون اراده و کنترل خود ما، عکس العمل هایی را در اعضای ما پدید می آورند.

مثلا” برای آنکه غذا یا آب درست وارد دستگاه گوارش شود، یا آنکه از لوله ی هوا چیز دیگری وارد ششها نگردد، عکس العمل های بسیاری در اعضای مربوط صورت می گیرد. فرض می کنیم غذا راه خود را عوضی بپیماید. در اینحال تنگی نفس و سرفه های پی در پی، عکس العمل هایی هستند که آن را از مسیر غلط بیرون رانده، نظم وسلامت بدن را تأمین می کنند.

عطسه و سرفه نیز عکس العمل های دیگر بدن هستند. به کمک آنها نیز بدن برخی از موادی را که دوست ندارد، از درون خود بیرون می کند.

استفراغ نوع شدیدی از اینگونه عکس العمل هاست که آن هم برای دفع مواد ناسازگار، از بدن رخ می دهد. اما سکسکه عبارت است از تمایل و کوشش ضعیف بدن برای استفراغ.

پس سکسکه ممکن است بدین سبب باشد که غذای بسیار گرمی وارد معده شده و برخی از مجاری گوارش را تحریک کرده باشد. یا آنکه گازهایی از معده برخاسته و یکی پس از دیگری بر دیافراگم فشار وارد آورده باشند.

دیافراگم پرده ایست که بین شکم و سینه کشیده شده و آن دو را از هم جدا می سازد. چون گاز نمی تواند از این پرده عبور کند لذا هنگام برخورد با آن ضربه ای احساس می کنیم که با تکرار آن سکسکه به ما دست می دهد.

پس سکسکه یکی از عکس العمل های بدن است و برای بیرون راندن گاز یا غذای ناسازگار از معده به کار می افتد.

سکسکه هنگامی شروع می شود که بدن برای دفع گاز یا غذای نامناسبی دست به فعالیت زده. در این لحظه آن گاز یا غذا بر روی دیافراگم و معبر ورود و خروج هوا به ششها، اثر می گذارد و در نتیجه ما در درون خود پیوسته تک ضربه هایی احساس می کنیم که همان سکسکه است.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 3

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x