شب «هالووین» چگونه آغاز شد؟

کلمه هالووین به معنی شب مقدس می باشد، بنابراین این روز تعطیل به دلایل خاصی یکی از متداول ترین و دوست داشتنی ترین تعطیلات طول سال شده است، و در کشورهای بسیاری با هیجان و شادی بسیار جشن گرفته می شود.

هالووین، که روز 31 اکتبر می باشد، در حقیقت جشن فرارسیدن پاییز است، همانطور که جشن می دی  جشن فرا رسیدن بهار می باشد، کاهنان قدیمی کشور گال یعنی بریتانیا و ایرلند کنونی این عید پاییزی را که در نصف شب 31 اکتبر شروع می شد و تا روز بعد ادامه داشت باشکوه و جلال فراوان جشن می گرفتند.

به عقیده آنان در این شب، خدای بزرگ مرگ، که سامان نامیده می شد، تمام ارواح شرور را که در طول سال مرده اند و به منظور عقوبت و تنبیه آنان در قالب بدن حیوانات مسخ شده اند، مجددا” فرا می خواند. بدیهی است چنین فکری کافی بود که اشخاص ساده لوح آن زمان را هراسان سازد و بهمین جهت آتش بزرگی می افروختند و به دقت مراقب آن ارواح شیطانی می گشتند.

تصور پدید آمدن شیاطین و اجنه در شب مذکور از همین جا ناشی شده است. عجب اینکه هنوز مردمانی در بعضی نقاط دور افتاده پیدا می شوند که به این خرافات سخت عقیده دارند!

رومی ها هم در حدود اول نوامبر به افتخار الهه خود پومونا عید می گرفتند و در مراسم آن آجیل و سیب در جلو آتش بو داده می شد، جشن هالووین مرسوم در امریکا ظاهرا” ترکیبی از جشن های رومی ها و درودها می باشد.

جشن های هالووین در آغاز کاملا” ساده بوده و اغلب در کلیساها برگزار می شده ولی در سراسر اروپا چون مردم چشمشان به دنبال آن بود که فرصتی برای تفریح و هیجان داشته باشند، داستانهایی راجع به ارواح بگویند، و یکدیگر را بترسانند و به جای اینکه جشن مزبور خاص فرا رسیدن پاییز باشد روز تعطیلی شد که در آن مطالب غیرعادی با داستانی از جادوگران و شیاطین و ارواح نقل گردد.

بی مناسبت نیست که در اینجا تعدادی از مراسم عجیب را که ارتباطی با جشن شب اولیاء یا هالووین دارد، بازگو شود: اگر دختران جوان در این شب صلیبی زیر بالش خود قرار دهند و بخوابند موفق خواهند شد همه آینده خود را به چشم ببینند و در این شب دروازه ها را می دزدند و اثاثیه و لوازم خانه و پرچم ها و غیره را به سزقت می برند تا مردم فکر کنند ارواح شرور آنها را دزدیده اند.

در شب هالو وین هیچکس نزدیک قبرستان نمی شود، چون آن شب ارواح از قبرهای خود برخواهند خاست! بدیهی است این خرافات سابقا” جزو معتقدات مردم بوده ولی امروزه آنها به قصد تفریح و شوخی در شب هالووین بکار می برند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 6

پاسخی بدهید