شهاب سنگ از چه ساخته شده است؟

شهاب ها که شهاب ثاقب نیز نامیده شده اند، مدتهای مدیدی برای بشر چون اسراری بشمار می رفته اند. ولی امروزه ستاره شناسان توانسته اند تا اندازه ای به راز این دسته از اجرام سماوی پی ببرند. آنها عقیده دارند که شهاب ها عبارت از تکه های جدا شده ای از ستارگان دنباله دار هستند. یعنی هنگامیکه ستارگان دنباله دار منفجر می شوند میلیون ها تکه از آنها به حرکت خود در فضا ادامه داده و بصورت گروهی کثیر در فضا سرگردان می گردند. این گروه از ستارگان دنباله دار، در مدارها و مسیرهای منظمی در فضا حرکت می کنند. بعضی از آنها که بزرگتر هستند ممکن است که از گروه مزبور خارج شده و منفردا” در فضا به حرکت خود ادامه دهند.

خیلی از این شهابهای انفرادی، کاملا” کوچک هستند ولی گاهگاهی هم در میان آنها شهاب هایی با وزن هزاران تن وجود دارند. معمولا” شهاب های کوچک وقتی که از اتمسفر زمین عبور می کنند در اثر گرما از بین می روند و تنها شهاب های بزرگ به کره زمین می رسند.

وقتی که شهابی به کره زمین می رسد، به آن سنگ شهابی یا سنگ آسمانی گفته می شود. بزرگترین سنگ آسمانی که تاکنون پیدا شده، وزنی بین 60 و 70 تن دارد که هنوز هم در همان جایی که در آفریقا افتاده بود، پا بر جا می باشد.

دو نوع سنگ آسمانی وجود دارد، یک نوع آن دسته از سنگهایی هستند که غالبا” از نیکل و آهن ترکیب شده اند و به آنها سنگهای آسمانی فلزی گفته می شود، بسیاری از آنها هم از مواد معدنی ترکیب گردیده و شبیه سنگ آتشین (سنگی که در اثر حرارت زیاد تشکیل شده است) هستند. معمولا” رویه هر یک از این دو نوع سنگ را پوسته سیاهرنگی پوشانده که در اثر عبور از اتمسفر زمین و ایجاد حرارت زیاد، پدید آمده است.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

پاسخی بدهید