فرق بین طلا و طلای بدلی چیست؟

اگر شما در جستجوی معدن طلا باشید باید بدانید که در این جستجو یا «بسیار ثروتمند می شوید یا بسیار فقیر». بسیاری از معدن داران به جایی رسیده اند که فکر می کرده اند طلا یافته اند، ولی رؤیای ثروتمند شدنشان وقتی به باد رفته است که آن را تجزیه و مورد آزمایش قرار داده اند.

آنچه که به نظر طلای دروغین می رسد ماده ی معدنی است که به آن سولفید آهن می نامند و چون این ماده ی معدنی زرد رنگ و درخشان و شفاف است آن را به آسانی با ورقه های طلای اصلی در سنگها اشتباه می کنند.

دلیل دیگری که اغلب باعث اشتباه می شود، این است که طلا در نقاطی که سولفید آهن وجود دارد بسیار یافت می شود. طلای اصلی اغلب در رگه های در کوهی یا توده های سولفید آهن پیدا می شود. باد و آب عواملی هستند که در کوهی و سولفید آهن صخره ها را فرسوده می نمایند و طلای آنها نمایان می شود. همین امر می رساند که قطعات سنگی دور تکه های طلا شسته شده و از بین می روند و قطعات طلای تقریبا” خالص بیرون می آید.

تیکه های حاوی طلا در ته دره ها شستشو می شوند و با شن و سنگریزه مخلوط می گردند، در این حالت آنرا طلای ته نشین شده یا رسوبی می نامند. اولین طلایی را که انسان پیدا کرد از همین نوع بود.

ولی طلا اغلب در سایر سنگ فلزات هم بدست آمده است. سنگهای طبیعی نقره اکثرا” دارای مقداری طلا هستند. سنگهای طبیعی مس غالبا” با ذرات طلا ترکیب می شوند. حتی آب دریا حاوی مقداری طلا می باشد! کمیت آن، در هر صورت با مقایسه با مقدار آب دریا آنقدر ناچیز است که تاکنون کسی قادر نبوده است طلا را از آب دریا جدا سازد. با وجود این، اقیانوس های موجود بقدری عظیم هستند که مجموع مقدار طلای آنها را در حدود ده هزار میلیون تن 10000000000 تخمین زده اند. البته این طرح خوبی است برای شیمیست های آینده که از آب دریا طلا بدست آورند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 7

پاسخی بدهید