فیثاغورث کی بود؟

یونان قدیم مردان بزرگی پرورش داده است که یکی از جالب ترین آنها مردی بود به نام فیثاغورث که در قرن ششم قبل از میلاد زندگی می کرد. فیثاغورث آموزگار مذهبی، ریاضی دان و فیلسوف بود. ولی به علت عقاید و افکارش، او مجبور شد که یونان را ترک گفته و در جنوب ایتالیا ساکن شود.

برخی از آن اعتقادات غیر معمولی او کدامند؟

فیثاغورث نسبت به غیر فانی بودن و انتقال روح عقیده داشت. بدین معنی که می گفت پس از مرگ، هر روحی که به بهشت نرود، به بدن انسان دیگری یا حتی حیوان منتقل می شود. بنابراین چون به این موضوع عقیده داشت، پیروانش را از خوردن گوشت حیوانات یا قربانی کردن آنها منع کرده بود.

پیروان فیثاغورث را فیثاغورثی ها می گفتند که مقرارت و قواعد و اصول و آداب سختی را رعایت می نمودند. برای مثال، آنها پیوسته سکوت را رعایت کرده و حق نوشیدن شراب را نداشتند.

البته، شاید ما هم تصور کنیم که بعضی از افکار این فیلسوف یونانی نسبتا” بی خردانه بوده ولی باید بدانید که فیثاغورث کمکهای مهم زیادی به دانش بشری کرده است. مثلا” او کشف کرد که طول هر سیم دستگاه موسیقی رابطه ی عددی دقیقی با کم و زیاد شدن آهنگ صدا دارد. از این اصل او فرضیه هم آهنگی را بوجود آورد و دریافت که شماره یا عدد اولین اصول دستگاه آفرینش را تشکیل می دهد.

فیثاغورث همچنین فرضیه ای درباره منظومه ی شمسی داشت که تقریبا” درست بود. او و پیروانش عقیده داشتند که کره زمین در اطراف مرکزی از آتش می چرخد. فیثاغورث همچنین قضیه ای را که «مجذور وتر یک مثلث قائم الزاویه مساوی مجموع مجذور دو ضلع دیگر» است را ثابت کرد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید