قارچ سمی از کجا آمده است؟

بعضی اوقات بنظر می رسد که قارچ سمی بنحو سحرآمیزی پس از یک روز بارانی یکباره روی چمن ها ظاهر می شود. ولی البته در این کار سحر و جادویی دخالت نداشته و این قارچ ها از هاگ بوجود می آیند. بعلاوه قارچ سمی و غیر سمی عینا” یکسان بوده و تفاوتی بین آنها نیست.

یک قارچ معمولی عبارت از ساقه ای استوانه ای است که کلاهک دایره شکلی آن را نگهداری می کند، در روی ساقه قارچ قسمتی قرار گرفته که به نام حلقه معروف است. چنانچه از قسمت استوانه ای نور به حاشیه زیرین کلاهک قارچ تابیده شود شیارهایی دیده می شوند و در این قسمت است که هاگها بوجود می آیند.

هاگ دارای همان عمل دانه یا تخم گیاه است ولی نباید با دانه اشتباه شود. هاگها به مقادیر زیادی تولید می شوند و در حقیقت هر قارچ هاگهای زیادی بوجود می آورد که با وزش باد پراکنده شده و در نقاط مناسب شروع به روئیدن و تولید قارچ جدید می کنند.

اگر هاگ قارچ در جایی که گرم و مرطوب بوده و مواد غذایی در آنجا وجود داشته باشد بیفتد چون موجودی تک سلولی است، بنابراین شروع به جذب مواد غذایی می کند. سپس این سلول با تقسیم خود آنقدر نمو می کند که به صورت زنجیر درازی از سلول درآمده و کاملا” شبیه یک رشته ی طناب می گردد.

به هر رشته از این زنجیر «حیفا» و به اجتماع یا دسته ای از آن «میسلیوم» گفته می شود. در نقاط مختلف از هر «میسلیوم» یا رشته های سلول قارچ، اجسام کروی شکل بسیار ریزی که از ته سنجاق بزرگتر نیستند بوجود می آیند که به قارچ تبدیل می شوند.

بنابراین هنگامی که می بینید که قارچ های سمی و غیرسمی ظاهرا” بطور ناگهانی در روی زمین سبز می شوند. این در حقیقت پایان عملی است طولانی که با جدا شدن هاگهایی از قارچهایی که در فواصلی دور قرار داشته اند، آغاز شده است.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x