ماساژ درمانی برای اعصاب

ماساژ اعصاب به رفع بسیاری از مشکلات عصبی کمک می کند. در موارد التهاب شدید اعصاب، ماساژ اعصاب را باید با دقت انجام داد. در انجام ماساژ اعصاب، استفاده از ضربه های سبک و آرام توصیه می شود.

فشار عمیق را نباید بر روی اعصاب متورم وارد کرد، زیرا این کار باعث افزایش التهاب می شود. تمامی ماساژی که به آن نیاز است فقط حرکات ضربه ای به اعصاب است. ماساژ اعصاب را با گرفتن اندام مورد نظر با هر دو دست خود شروع کرده و فشار سفت و سختی را در اطراف آن و پایین بازو ایجاد کنید.

برای انجام ماساژ اعصاب با شانه ها شروع کنید و بعد به مچ دست برسید. هنگامی که کنترل آن اندام را از دست می دهید، در ادامه ماساژ اعصاب دست ها را کمی پایین آورده و فشار دیگری را وارد کنید. در نتیجه این کار، جریان خون افزایش پیدا خواهد کرد. کمپرس اعصاب ستون فقرات مفید و مؤثر است.

این کار بوسیله کف دست ها انجام می شود. لرزش انگشت ها این اعصاب را تحریک می کند. بی خوابی را می توان بوسیله ضربه های آهسته و آرام در پایین ستون فقرات و کل ناحیه پشت درمان کرد.

منبع: کتاب ماساژ درمانی – نوشته سلمان خدادای

پاسخی بدهید