ماوراطبیعه یا فراطبیعی چیست؟

ماوراطبیعه یا فراطبیعی، به پدیده ها و نیروهایی اطلاق می شود که خارج از قوانین و قواعد طبیعت و علوم مشاهده شده و توضیح داده شده هستند. ماوراطبیعه شامل موضوعات و مفاهیمی مانند روح، جان، خدایان، فرشتگان، شیاطین، جادو، نفرین، احضار، تخته اویجا، تله‌پاتی، روانگونی، تله‌کینز، روانشناسی، رؤیا، آخرالزمان و غیره است. ماوراطبیعه اغلب با علوم غریبه و متافیزیک در ارتباط قرار می گیرد و برخی از آن را به عنوان بخشی از علوم غریبه در نظر می گیرند.

ماوراطبیعه یک موضوع پرطرفدار و پرجنجال در بین انسان ها است. برخی از افراد به وجود و تأثیر ماوراطبیعه باور دارند و برخی دیگر آن را رد می کنند. بسیاری از دین ها و فرهنگ های مختلف به مفاهیم و پدیده های ماوراطبیعه اشاره دارند و برخی از آن ها را به عنوان نشانه های خدایان یا نفوذ نیروهای شریر تلقی می کنند. ماوراطبیعه همچنین چالش برانگیر برای علم و منطق است که سعی دارند تمام پدیده های جهان را با استفاده از روش های تجربی و منطقی تبیین کنند.

ماوراطبیعه چنین در زمینه های هنر و سرگرمی نظیر ادبیات، سینما، تلوزیون، بازی های ویدئویی، کارتون ها و کمک های جانبی نظیر عکس‌برداري نيز استفاده شده است. بسياري از آثار هنري كه به موضوعات و پديده هاي موراتبيعي پرداخته اند، در بين مخاطبان خود محبوبيت فراواني يافته اند. برخي از نمونه های شناخته شده عبارتند از: «جادوگر شهر آز»، «سالار حلقه ها»، «پادشاه کشتار»، «پادشاه حلقۀ جادۀ سحّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر»، «هری پاتر»، «توایلایت»، «ماتریکس» و «استرنجر تینگز».

پاسخی بدهید