مدگل نمیدونه امریکا، نخست وزیر نداره!؟

مدگل، دختری که در یوتیوب، عجیب ترین تئوری های توطئه را منتشر میکند، از زمین تخت گرفته تا رپتایل و فرازمینی هایی که پشت کوه های قطب جنوب هستند؛ رازهایی رو به ادعای خودش برملا میکنه که هیچ کس نمیدونه اما جالبه که سطح سوادش در حدی هست که نمیدونه امریکا نخست وزیر نداره!

 

پاسخی بدهید