مسابقات دو در قطب جنوب

آیا میدانید از سال 2005 به بعد، هرساله مسابقات دوی ماراتن و دوی 100 کیلومتر در قطب جنوب، سردترین منطقه جهان انجام میشود؟

این یکی از جالب ترین و بزرگ ترین چالش ها برای دوندگان و ورزشکاران است.

بسیاری از کشورها در این مسابقه شرکت میکنند.

دو سال پیش 18 کشور جهان دونده هایی به این منطقه فرستادند که در مجموع 62 نفر بودند.

در بخش زنان، یک دانشجوی پزشکی سی ساله، اهل لتونی توانست رکورد سال 2013 را بشکند.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید