مسابقات ملی حافظه

در سراسر دنیا مسابقات ملی حافظه دارای یک سری مرحله های مسابقه ای تقریبا استاندارد است که براساس همان قانون های استانداردی پایه گذاری شده که شورای جهانی سرگرمی های حافظه ای آن را وضع کرده است.

اما در امریکا این مرحله ها کمی با دیگر جاها تفاوت میکند. در مرحله پایای مسابقه های بین المللی، امتیازهایی که هر فرد در مرحله های گوناگون بدست آورده است را باهم جمع میکنند و به این ترتیب برنده مسابقه مشخص میشود اما در امریکا به این سر راستی نیست.

در آنجا مسابقه شامل یک مرحله آغازین صبحگاهی است که دارای 4 بخش مسابقه ای است:

نام ها و چهره ها، رقابت سرعتی اعداد ، رقابت سرعتی کارتها و شعرها.

که از آنها 6 نفر به مرحله نهایی میروند. بعد از ظهر همان روز این 6 نفر در سه مسابقه حذفی جداگانه تلویزیونی شرکت میکنند.

در این سه مسابقه کم کم شرکت کنندگان از دور مسابقه خارج میشوند تا اینکه فقط یک نفر باقی میماند که به عنوان قهرمانی حافظه ی امریکا دست می یابد.

در مرحله نخست مسابقه صبحگاهی به ترتیب بسته ای حاوی 99 تصویر پرسنلی افراد گوناگون به همراه نام و نام خانوادگی آنها را به شما میدهند و شما باید هرچندتا را که می توانید حفظ کنید.

برای اینکه تصویر و نام هر شخص با هم در حافظه تان جای بگیرد باید در ذهنتان تصویری را خلق کنید که به شکلی فراموش نشدنی قیافه و نام او را بهم پیوند دهد.

قهرمانان حافظه همیشه یک هفته قبل از آغاز مسابقه ها، تمرین های خود را متوقف میکنند تا خانه تکانی بهاری کاخ های حافظه شان را انجام دهند. آنها در این کاخ ها قدم میزنند و کاخ ها را از تصویرها خالی می کنند. چون در زمان برگزاری مسابقه، بدترین رویداد ممکن این است که ناگهان چیزی را به یاد بیاورند که همین هفته پیش آن را حفظ کرده اند.

برخی شرکت کنندگان از سه روز قبل از مسابقه با کسی صحبت نمیکنند. آنها معتقدند ممکن است هرگونه تداعی معانی در ذهنشان با تداعی معانی که در جریان مسابقه ها صورت میگیرد تداخل پیدا کند.

منبع: کتاب قدم زدن روی ماه با اینشتین | نوشته جوشوا فوئر

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید