موقع خواب چه اتفاقی برای ما می افتد؟

کسی نیست که بر فواید خواب آگاه نباشد.

خواب در ما نیروی تازه برای زندگی پدید می آورد و به ما احساس شادابی مجدد می دهد.

خواب برای اعضا و بافتهای خسته ی بدن بسیار لازم است.

هنوز علم قادر نیست دقیقا” بازگو کند که هنگام خواب چه چیزهایی به وقوع می پیوندد. دانشمندان می گویند، در عمق مغز، منطقه ای بسیار پیچیده وجود دارد که آن را مرکز خواب نامیده اند. تنظیم این قسمت نیز بوسیله ی خون صورت می گیرد.

در جریان کار روزانه، بر اثر فعالیت اعصاب و عضلات مقداری کلسیم وارد خون بدن ما می شود. این کلسیم مرکز خواب را برمی انگیزد و در نتیجه انسان به خواب فرو می رود.

این مسلم است، هرگاه کلسیم مستقیما” به مرکز خواب تزریق شود، حیوان را بی درنگ خواب فرا می گیرد. اما اگر آن را به درون خون تزریق کنند، هرگز چنین حالتی برایش رخ نخواهد داد. گویا مرکز خواب، نخست بوسیله ی مواد شیمیایی که بر اثر خستگی در بدن تولید می شود، حساس می گردد. آنگاه در برابر کلسیم، واکنش خواب از خود بروز می دهد.

چون به خواب می رویم، مرکز خواب دو کار را انجام می دهد:

1 _ خواب مغز:   یعنی مغز را از کار می اندازد و دیگر ما آن هشیاری و نیروی قبلی را نداریم.

2 _ خواب بدن:   یعنی علاوه بر مغز، اعصاب نیز از کار افتاده، تمام اعضای بدن به خواب فرو می روند.

طبیعی است هنگامی که ما در خواب هستیم این هر دو واکنش صورت پذیرفته است.

البته این نیز ممکن است که این دو واکنش بطور جداگانه انجام گیرد. یعنی در حالی که هنوز بدن بیدار است، مغز به خواب رود.

برای مثال، شنیده ایم که سرباز بسیار خسته ای در حال راه رفتن، به خواب فرو می رود. معنای این پدیده آن است که تنها مغز او از کار افتاده، ولی اعضای دیگر بدنش هنوز بیدارند.

همینگونه، شاید شنیده باشید که برخی در خواب راه می روند. آنان نیز همین گونه مغزشان به خواب رفته، ولی اندامشان هنوز بیدار است.

خواب دارای انواع گوناگونی است، خواب سطحی کمتر از خواب عمیق به ما استراحت می بخشد. گاهی یک چرت کوتاه خستگی انسان را کاملا” برطرف می کند، زیرا خواب کوتاه معمولا” عمیق است.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 3

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x