نابینایی که توسط مسمریسم بینا شد

خانم ماریاترزا پارادیس یک خواننده و نوازنده ی جوان پیانو بود که از 3 سالگی نابینا شده بود. بزرگ ترین و نام آورترین پزشکان آن عصر نتوانسته بودند بینایی او را برگردانند. از آنجا که مطب یا درمانگاه دکتر مسمر در شفابخشی یا درمان بیماری های سخت حسن شهرتی پیدا کرده بود، این هنرمند نابینا را هم به نزد مسمر آوردند. با رضایت والدین، خانم ماریا ترزا مدتی در درمانگاه مسمر بستری شد. هر چند تعدادی از نام آورترین پزشکان آن زمان ناراحتی او را انهدام عصب بینایی دانسته بودند، ولی شواهد متعددی وجود داشت که مسمر هوشمندانه این امکان و احتمال را مطرح می کرد که شاید این نابینایی بر اثر هیستری بوده باشد.

ماریا به عنوان نوازنده در دربار بانوی امپراتور «امپراتوریس ماریا ترزا» پیانو می نواخت و نزد او بسیار عزیز بود. روی علاقه ای که وی به این دختر نابینا ولی بسیار هنرمند داشت، وسایل تعلیم و تربیت او را فراهم می آورد و خانه مجللی را هم در اختیار پدر و مادر او گذاشته بود. در مراحل اولیه ی درمان، قدرت بینایی این دختر خانم تا اندازه ی زیادی افزایش یافت، طوری که او توانست تا حدودی افراد و اطراف را ببیند.

این واقعه که مانند سایر اخبار مرتبط با دربار و مسمر به سرعت و با اهمیت در بین طبقات اشراف و اعیان پخش می شدند، به یک بدنه ی طبقات اعیان و اشراف هم که پزشکان رده بالا هم اجزایی از آنها بودند، رسوخ و نفوذ کرد. مخصوصا” پروفسورهای چشم پزشکی و اعصاب دچار بهت و حیرت فراوانی شدند. آنها لابد پیش خود و یا در جلسات خصوصی محافلی پزشکی در وین می گفتند که اگر مسمر واقعا” دارای این نیروها باشد، آنها به زودی تمام بیماران بلکه مراجعان خویش در دربار و طبقات اعیان و اشراف را هم از دست خواهند داد!

برخی از پزشکان بانفوذ با والدین ماریا ترزا تماس گرفتند و به صورتهای مختلف سعی کردند تا آنها را قانع کنند که «درمان دخترشان واقعی نیست.» آنها چنین بر این نکته ی مهم تأکید می کردند که ملکه به این خاطر که دختر آنها نابیناست، خانه ای را در اختیار آنها کذاشته و اگر ملکه بشنود و مطمئن شود که دخترشان دیگر نابینا نیست، خانه را از آنها باز پس خواهد گرفت. در نتیجه در شرایطی که این دختر خانم اطراف و اطرافیان را می دید، پدر و مادرش او را از درمانگاهی که زیر نظر مسمر در آن نگهداری می شد، خارج کردند و در نتیجه او به خانه ی خودش برگشت و «نابینایی» وی هم دوباره برقرار گردید.

منبع: کتاب روش های هیپنوتیزم درمانی – ترجمه: دکتر جمالیان

 

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید