پدیده های روحی و غیرعادی در جهان

آیا رویداد های روحی را می شناسید؟ گاه اتفاقاتی برای مردم رخ می دهد که از آن به عنوان رویداد های غیر عادی، یاد می شود. مقصود از غیر عادی بودن، غیر «طبیعی بودن» نیست؛ بلکه مقصود آنست که علم هنوز به شناخت اینگونه رویداد ها توفیق نیافته است. البته آن ها را « پدیده های روحی»، نیز می نامند.

این رویداد ها به طور گوناگونی دیده شده اند و بسیاری از مردم علاقمندند که پیرامون آنها مطالعه کنند. عده ی زیادی آنها را باور دارند، و بسیاری هم باور ندارند.

پاره ای از این رویداد ها به ارواح نامرئی نسبت داده می شود؛ مثلا اینکه در جایی ناگهان صدایی شنیده شود، یا حرکت چیزی و یا شکسته شدن بی دلیل بشقابی روی دهد و اهل خانه نتوانند به علت آن پی ببرند.

جالب ترین پدیده روحی اینست که گاهی کسی از چیزهایی آگاهی می یابد که برای دانستنش هیچ راه عادی وجود ندارد. مثلا ممکن است شخصی افکار دوست خود را بخواند، یا بر حوادثی آگاه شود و فاصله ی درازی از لحاظ زمان و مکان، تا وقوعشان وجود داشته باشد.

آگاهی یافتن از فکر شخص دیگر که به گونه غیر عادی پدید آید به نام تله پاتی معروف است.

گروهی کاوش های بسیاری کرده اند تا بتوانند وجود تله پاتی را ثابت کنند؛ ولی برخی از دانشمندان معتقدند که این آزمایش ها به گونه ی صحیحی انجام نگرفته است.

دیگر از پدیده های روحی، پیش دانی یا پیش آگاهی است؛ یعنی دانستن وقایع پیش از وقوعشان.

اما کسانی که به آن عقیده ای ندارند می گویند: چرا معتقدان به «پیش دانی» نمی روند به بازار بورس تا با دانشی که از پیش دارند، ثروتمند شوند؟ یا چرا اینان نمی توانند جلوی جنایات را پیش از وقوع بگیرند؟

آری، رویداد روحی میان هردو طرف، مخالف و موافق، بحث هایی بر انگیخته است. برخی جدا” به آنها معتقدند، و برخی هم هرگز از انکار دست بر نمی دارند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 5

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید