پیشگویی های سیلویا براون برای سال 2024 و 2025

سیلویا براون Sylvia Browne از پیشگویان مشهور دوران معاصره که سال 2013 فوت کرد. اون در برنامه های تلویزیونی و کتابش به نام آنچه “آینده برایتان مقدر کرده” تعداد زیادی پیشگویی از سالهای مختلف داشته.

بعضی از پیشگویی های سیلویا درست از کار دراومدن و بعضی هاشونم اشتباه. به همین خاطر طرفداران و مخالفان زیادی داره.  در این ویدیو پیشگویی های سیلویا براون برای سالهای 2024 و 2025 رو بهتون میگیم که در سال 2004 نوشته شده و در سال  1387 کتابش به فارسی ترجمه و منتشر شده.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید