چرا دانه های برف شش گوشه است؟

یکی از چیزهای زیبایی که در طبیعت وجود دارد دانه های برف می باشد. اگر هر یک از ما بخواهیم طرح یک دانه ی برف را به همان زیبایی که در طبیعت وجود دارد ترسیم کنیم مدت زیادی وقت خواهد گرفت. معهذا در یک طوفان برف معمولی، بلیاردها دانه ی برف از همین رقم روی زمین می بارد و عجب آنکه هیچکدام هم دقیقا” هم شکل نیستند.

برف، بطوری که می دانید، فقط آب یخ بسته است. حال، ممکنست پرسیده شود که اگر برف آب یخ بسته است پس چرا رنگ آن سفید است. مگر نه اینکه آب باید بی رنگ باشد؟

توضیح آنکه سفیدی ظاهری برف به دلیل آن است که بسیاری از سطوح ذرات یخ که دانه ی برف از آنها تشکیل می شود، نور را منعکس می سازند و به این جهت ما آن را سفیدرنگ می بینیم.

وقتی آب منجمد شد، متبلور می شود و معنی آن این است که ذرات آب با نظم و ترتیب مخصوصی پهلوی هم قرار می گیرند و این همان چیزی است که ما آن را کریستال یا بلور می خوانیم.

ذرات آب از سه اتم تشکیل شده است که دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن است. به این جهت وقتی آب منجمد و متبلور می شود، ناگزیر شکل آن 3 یا 6 پهلو خواهد شد. آبی که منجمد می شود و برف را تشکیل می دهد به صورت بخار آب در هوا وجود دارد و همین که منجمد شد، کریستالهای آن بقدری کوچکند که به چشم دیده نمی شوند ولی وقتی برف می خواهد به خود شکل بگیرد کریستالهای مزبور به وسیله فشار جریان هوا به بالا و پایین برده می شوند، کریستالها شروع به جمع شدن به دور چیزی می نماید.

ممکن است به دور یک ذره غبار، یا دور قطره کوچکی آب باشد. گروه کریستالها بزرگ و بزرگتر شده، به طوری که بزودی صدها کریستال به دور یک هسته جمع می گردند. وقتی چنین گروهی به اندازه کافی بزرگ شد، شروع به سرازیر شدن به طرف پایین (زمین) می کند و آنوقت آن را دانه برف می خوانیم. بعضی از دانه های برف بیشتر از یک اینچ قطر دارند. اندازه دانه ی برف بستگی به درجه حرارت دارد.

هر قدر درجه هوا سردتر باشد، دانه های برف تشکیل شده کوچکتر خواهند بود. آیا می دانستید که در بسیاری از نقاط دنیا برفهایی باریده است که به رنگ آبی، سبز، قرمز و حتی سیاه بوده است؟ این موضوع به علت آن است که ذرات قارچی یا گرد و غباری در هوا وجود دارد که برف در اطراف اینها تشکیل می شود.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 7

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید