چند ستاره می توانیم در شب ببینیم؟

ستارگان بی شماری را در شب مشاهده می کنیم. این است نتیجه ای که از نگاه کردن به ستارگان در شب بدست می آوریم. ولی ممکن است تعجب کنید اگر بدانید که تنها در حدود 6000 ستاره را می توان بدون تلسکوپ مشاهده کرد.

مقصود این نیست که شخصی به آسمان نگاه کرده و بتواند 6000 ستاره را بشمارد، زیرا یک چهام این 6000 ستاره در فاصله خیلی دور در جنوب بوده و در اروپای غربی قابل رؤیت هستند. و از تعداد ستارگانی که از هر نقطه از کره زمین می توان مشاهده نمود، فقط نیمی قابل رؤیت می باشند زیرا بقیه پایین تر از افق قرار دارند.

خیلی از ستارگان را بعلت مه و غبار در نزدیکی افق نمی توان مشاهده کرد. خلاصه اگر بخواهید آغاز به شمردن ستارگانی که می بینید بکنید، احتمالا” قادر نخواهید بود که بیش از 1000 ستاره بشمارید.

عکس هایی از این ستارگان بوسیله یک دوربین عکاسی که به دستگاه تلسکوپ متصل گردیده باشد می توان برداشت. در عکسی که از همان نقطه آسمان که نگاه می کردید، گرفته شده باشد، خیلی بیشتر از یک چشم غیر مسلح، می توان ستاره شمارش نمود و چنانچه عکس با شماره گرفته حتی شمارش ستارگان زیادتری هم امکان پذیر است.

بالاخره با بکار بردن تلسکوپ بسیار نیرومند، امکان خواهد داشت که بیش از یک میلیارد ستاره را عکس گرفت.

وقتی که ستاره ای در آسمان مشاهده می گردد، باید نام و یا شماره شناسایی به آن داده شود. در زمانهای قدیم مردم سرزمین های مختلف مانند عربی ها، یونانی ها، رومی ها، چینی ها به روشن ترین ستارگان و یا به آن دسته ستارگانی که از بعضی جهات قابل توجه بودند، نامهایی می دادند و بدین ترتیب به بیش از یکصد ستاره، نام هایی داده شده بود.

بشر پیوسته می خواسته است که فهرستی از ستارگان معلوم و مکشوف داشته باشد. در اولین فهرست ستارگان شناخته شده که مربوط به سال 137 بعد از میلاد است، تعداد 1025 ستاره ذکر گردیده و در فهرست جدید، این تعداد به بیش از 457000 ، رسیده است.

 منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید