چه چیزی باعث تگرگ می شود؟

یکی از غیر معمولی ترین شرایط جوی که ما می بینیم، طوفان تگرگ است. تگرگ را می بینیم و صدای برخورد دانه های آنرا که فرو می ریزند می شنویم و بعضی اوقات با چنان نیرویی باریدن می گیرد که خسارات زیادی وارد می آورد. بارها اتفاق افتاده است که حیوانات و حتی انسانهایی به وسیله تگرگ کشته شده اند!

معمولا” طوفان تگرگ هنگامی که هوا گرم است توأم با رعد و برق و باران، باریدن می گیرد. هنگامی که قطرات باران در سر راه خود از کمربند سرد هوا بطرف زمین عبور می کنند و منجمد می شوند، تگرگ تشکیل می گردد.

قطرات کوچک و منفرد باران دانه های کوچک تگرگ را درست می کنند ولی اتفاق جالبی برای اینگونه قطرات ممکن است رخ دهد. وقتی که بصورت دانه های تگرگ فرو می ریزند، امکان دارد که با جریان نیرومند هوایی که بالا می رود برخورد کنند. بنابراین مجددا” دانه تگرگ به همان سطح اولیه ای که فرو ریخته بود برمی گردد و قطرات تازه ای به دانه تگرگ می چسبند.

وقتیکه برای دومین بار دانه تگرگ از کمربند سرد می گذرد، قطرات تازه در سطح دانه تگرگ پراکنده شده و روی آن منجمد می گردند و دانه های بزرگتر تگرگ بدین صورت بوجود می آیند.

این بالا و پایین رفتن دانه تگرگ، چندین مرتبه تکرار می شود و در نتیجه چون سطح دانه تگرگ اضافه شده و سنگین تر می گردد، بر نیروی جریان هوای بالا رونده فائق می آید و بالاخره به زمین فرو می ریزد.

بهمین ترتیب دانه های تگرگ ممکن است قطری به اندازه سه یا چهار اینچ پیدا کنند و وزن آنها حتی به یک پوند برسد. برف هم ممکن است در اطراف دانه های تگرگ هنگام عبور از منطقه ای که برف می بارد جمع شده و منجمد گردد. بنابراین غالبا” دیده شده است که دانه های تگرگ را لایه هایی از یخ و برف پوشانده است.

گاهی هم به باران منجمد شده تگرگ می گویند ولی در حقیقت تگرگ و باران توأم است. تگرگ ملایمی که در زمستان می بارد خود نوعی برف می باشد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

پاسخی بدهید