چگونه اقیانوس ها تشکیل شده اند؟

لینک ورود به بازی همستر

چیزهای زیادی درباره ی کره خاکی خودمان وجود دارد که هنوز جزء اسرار می باشند و یکی از آنها چگونگی پیدایش اقیانوس هاست.

در حقیقت ما حتی نمی توانیم به عمر اقیانوس ها پی ببریم. واقعیتی بنظر می رسد که اقیانوس ها در مرحله اول پیدایش زمین وجود نداشته و احتمالا” ابتدا بصورت ابرهای بخار داری بوده اند که بتدریج با سرد شدن کره زمین تبدیل به آب شده اند.

بر اساس مقدار نمک معدنی که در آب اقیانوس ها موجود است، نسبت به عمر اقیانوس ها تخمین هایی زده شده است. از این تخمین ها معلوم می شود که عمر اقیانوس ها بین 500000000 و 1000000000 سال می باشد.

دانشمندان تقریبا” مطمئن هستند که بیشتر سطح کره زمین یک وقتی در گذشته از آب دریاها پوشیده بوده است. بعضی از نواحی زمین چندین مرتبه به زیر آب رفته اند. ولی ما نمی دانیم که آیا یک قسمتی از اقیانوس ژرف، خشکی بوده یا اینکه خشکی هایی که امروزه وجود دارند، یک وقتی ته اقیانوس محسوب می شده اند.

شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد زمانی بعضی از قسمتهای زمین ته دریاهای کم عمق بوده اند. برای نمونه بیشتر سنگهای آهکی سیاه و رسی که در زمین یافت می شوند بصورت رسوب ته نشین و انباشته شده بوده اند. یا گل سفیدی که در بعضی مناطق خشکی پیدا می شود، زمانی در بستر دریا ته نشین شده بوده است. این گل سفید از پوسته یا صدف جانوران ریزی که به اعماق اقیانوس فرو رفته اند، تشکیل شده است.

امروزه آب اقیانوس ها تقریبا” سه چهارم سطح کره ی زمین را فرا گرفته است. به علت اینکه نواحی بزرگی از اقیانوس ها هنوز بوسیله بشر مورد اکتشاف قرار نگرفته یا عمق یابی نشده اند. بنابراین نمی توانیم درباره چگونگی و رمز و راز ته این اقیانوس ها، نظر قاطع و کاملی داشته باشیم.

در اقیانوس ها ارتفاعاتی وجود دارند که شبیه سلسله جبال می باشند و بعلاوه فلات و دشتهایی هم یافت می شوند ولی رویهم رفته ته اقیانوس مانند سطح قاره ها اینقدر متنوع نیست.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید