چگونه سال نوری کشف شد؟

 در حالی که ما قادر نیستیم نور را کاملا” تشریح کنیم، ولی به خوبی و دقت فراوان می توانیم آن را اندازه بگیریم.

ما امروز بخوبی می دانیم که نور با چه سرعتی حرکت می کند. چون یک سال نوری فاصله ایست که نور در یک سال طی می کند پس کشف این حقیقت منوط بود به اندازه گرفتن سرعت نور. این کار توسط یک منجم دانمارکی به نام اولاس رومر در سال 1676 میلادی انجام گرفت. وی متوجه شد که خسوف یکی از اقمار سیاره ی مشتری هم چنانکه زمین در مدار خود از خورشید دور می شود، ادامه می یابد. سپس، وقتی که زمین به وضع اول خود برگشت، دو مرتبه خسوف رؤیت گردید.

اختلاف زمان تقریبا” به 17 دقیقه بالغ گردید و از روی آن فهمیده می شد که نور برای عبور از قطر مدار زمین چقدر وقت صرف کرده است. ما این فاصله را می دانیم که تقریبا”186 میلیون مایل می باشد، چون نور برای عبور از چنین فاصله ای هزار ثانیه (تقریبا” 17 دقیقه) وقت صرف کرده است، پس چنین معنی می دهد که سرعت نور 186 هزار مایل در ثانیه است.

در زمان ما پروفسور (آلبرت میکلسون) سالها وقت صرف تشخیص صحیح سرعت نور نموده است. او با به کار بردن روش دیگری، سرعت 186284 مایل در ثانیه را که اکنون سرعت دقیق نور است بدست آورد. اگر این سرعت را به ثانیه هایی که در سال است ضرب کنیم خواهیم دید که نور در سال 5880000000000 مایل حرکت می کند و این را سال نوری می گوییم.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 7

پاسخی بدهید