کانال تلگرام اسرار ماوراء | آموزش متافیزیک

کانال تلگرام اسرار ماوراء متعلق به ایمان صدیقی (اِمیا) به آموزش متافیزیک و بررسی پدیده های ماورایی می پردازد.

اسرار ماوراء به کشف و بررسی پدیده‌های ناشناخته و ماورایی در جهان از دیدگاه متافیزیکی می‌پردازد و سعی در اثبات جهان ماوراء برای دانشمندان، مراکز علمی، طبیعت‌گرایان، مخالفان و منتقدان جهان ماوراءالطبیعه دارد. فعالیت‌های آموزشی این کانال در جهت کشف و پرورش نیروها و استعدادهای درونی انسانها می‌باشد.

لینک کانال تلگرام اسرار ماوراء

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید