کتاب اتوبوس انرژی | 10 قانون برای انرژی مثبت در زندگی

امروز قسمتی از کتاب اتوبوس انرژی | 10 قانون برای بالا بردن انرژی مثبت در زندگی، شغل و کار گروهی، نوشته: جان گوردون را میخوانیم:

پنچری

روز دوشنبه بود و دوشنبه ها هرگز روز خوبی برای جورج نبود.

او جلوی خانه ایستاده بود و در حالی که سرش را به چپ و راست تکان میداد به اتومبیلش نگاه میکرد. درواقع تعجب هم نمیکرد.

درچند سال گذشته بدبیاری مثل ابرهای تیره و دلگیر بر زندگی او سایه افکنده بود و امروز هم تفاوتی با روزهای قبل نداشت.

لاستیک خودروی او پنچر بود و غم در چهره اش موج میزد.

درحالی که برای پیدا کردن لاستیک یدکی صندوق عقب را باز میکرد فریاد زد: امروز نه!

حرف های همسرش در مغزش پیچید: جورج، باید پنچری لاستیک یدکی را بگیری.

اگر روزی یکی از این لاستیک ها پنچر شود، آرزوی داشتن یک لاستیک یدکی را خواهی داشت.

جورج از خود پرسید: چرا همیشه حق با اوست؟

یادداشت نویسنده

انرژی مثبت… این اصطلاحی است که بارها در سالن همایش ها، کلاس های دانشگاه ، رختکن ها و حتی در منزلمان درباره اش شنیده ایم. شاید به این علت که تحقیقات جدید نشان میدهند اگر افراد، ارتباطات ، عمل متقابل، کار و رفتارهای تیمی مثبت باشند، نتایج مثبتی ایجاد میکنند.

هیچ کس بدون اینکه آزموده شود از زندگی عبور نمیکند و برای رسیدن به جواب این آزمون ها انرژی مثبت لازم است.

منظور از انرژی تحرک زیاد و جنب و جوش نیست، شادی هم نوعی انرژی مثبت است.

اگرچه قدر مسلم به همان اندازه جنب و جوش را نیز در بر میگیرد ولی زمانی که درباره انرژی مثبت صحبت میکنم، منظورم خوشبینی، اعتماد ، اشتیاق، عشق، هدف ، شادی، وجد و سرور، روح زندگی و کار و رفتار در سطحی بالاتر است؛ غلبه بر ناملایمات زندگی و کار، سهیم شدن انرژی با کارمندان، همکاران و مشتریان، به فعل رساندن بهترین نیروهای بالقوه خودتان و دیگران و غلبه بر همه افراد منفی و موقعیت های منفی که سلامتی، خانواده، تیم و موفقیت هایمان را تهدید میکنند.

انرژی مثبت واقعی است. من در حرفه ام با هزاران مدیر، فروشنده، اعضای گروه، مربی، سازمان، معلم، ورزشکار، مادر و پدر و حتی بچه برخورد داشته ام و شاهد قدرت فوق العاده انرژی مثبت بوده ام.

منبع: کتاب اتوبوس انرژی | 10 قانون برای انرژی مثبت در زندگی

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید