کتاب اخلاقیات به زبان ساده تالیف: اِمیا

اگر به دنبال رشد معنوی هستید،  اگر به دنبال آرامش هستید، و اگر میخواهید در مسیر نیک حرکت کنید و احساس بهتری در زندگی داشته باشید، باید از یک سیستم اخلاقی درست پیروی کنید. اخلاقیات نه تنهای بهزیستی شما را افزایش میدهد بلکه تاثیر مستقیم روی بهزیستی کل جهان دارد.

کسانی که به دنبال معنویت هستند باید اخلاقیات را به خوبی در خود پرورش بدهند. چون معنویت بدون اخلاقیات، واقعی نیست و نمیتواند حس آرامش و رضایت واقعی را در ما ایجاد کند.

گاهی ما افرادی را میبینیم که فکر میکنند معنوی و بااخلاق هستند اما گاهی همین افراد از ظلم یا جنگ افروزی دفاع میکنن و حاضر نیستند کاری که واقعا درست است، انجام بدهند. دلیلش این است که این افراد سیستم اخلاقی درستی ندارند که بتواند در بزنگاه ها و موقعیت های حساس، جهت درست را نشانشان بدهد.

معنویت واقعی تا حد زیادی وابسته به اخلاقیات است و برخی چیزها مثل مراقبه یا سفرهای معنوی، اگر اخلاقیات شما درست نباشد، تاثیری موقتی دارند و مانند مسکّن هستند.

به طور معمول، افرادی که میپرسند آیا من انسان خوبی هستم یا نه؟، یا آیا کاری که کردم درست بود یا نه؟ افراد اخلاقی تری از کسانی هستند که چنین پرسش هایی را مطرح نمیکنند و از خودشان مطمئن هستند.

اگر شما در دسته اول هستید، پس در مسیر اخلاقی تر شدن هستید.

فهرست مطالب کتاب:

  • چرا باید به دنبال اخلاقیات باشیم؟
  • چگونه خوب وبد را تشخیص بدهیم؟
  • سیستم های اخلاقی
  • وظایف اخلاقی و ارزش گذاری موجودات زنده
  • رسیدن به آرامش و اخلاقیات عمیق تر
  • تیغ اوکام و تئوری های توطئه
  • اولویت خود نسبت به دگیران
  • آزادی بیان و شبکه های اجتماعی
  • خودشناسی

لینک دانلود PDF

پاسخی بدهید