گردبادهای سخت چگونه شروع می شوند؟

البته ما همه کاملا” به رعد و برق عادت کرده ایم. معمولا” این رعد و برق ها عبارت از طوفان های محلی یا منطقه ای هستند. ولی بعضی طوفان هایی وجود دارند که هزاران مایل مربع را در بر می گیرند. یکی از اینگونه طوفانها، گردباد می باشد. در گردباد، بادها بطرف مرکز منطقه ای که فشار خیلی پایین است می وزند.

یکی از چیزهای شگفت آور درباره این گردبادها آن است که بطور مارپیچ می وزند. در نیم کره شمالی این قبیل طوفانها برخلاف گردش عقربه ساعت می چرخند و در نیم کره جنوبی موافق عقربه ساعت دور می زنند!

گردباد تورنادو خود نوع مخصوصی از گردباد محسوب می شود. این نوع گردباد هنگامی برمی خیزد که شرایطی که طوفانهای عادی را پدید می آورد، غیر معمولی و شدید باشد. هر وقت جریان هوا بطرف بالا باشد، بادهایی در جهت مخالف در اطراف این هوای بالا رونده وزیدن آغاز می کنند.

این کیفیت نوعی واکنش چرخشی را در هوا بوجود می آورد که به صورت ستونی باریک بوده و بسیار شدید است. هنگامی که چنین اتفاقی می افتد نیروی گریز از مرکز، هوا را از مرکز بطرف خارج می راند. این انتقال هوا از مرکز، فشار را در آن نقطه پایین می آورد. این ستون هوای کم فشار مانند خلاء نیرومندی بر روی هر چیزی که از آن عبور می کند اثر می گذارد.که این همان جنبه ویران کننده گردبادهای تورنادو است.

مثلا” یک گردباد تورنادو در حقیقت می تواند دیوار خانه ای را طوری به داخل خود بمکد که خانه ویران شود. چیز ویران کننده دیگر گردباد تورنادو، همانا وزش بادهای بلند در اطراف آن است. زیرا این بادها می توانند با سرعت 300 مایل در ساعت حرکت نموده و هیچ چیز در مسیر آنها سالم نمی ماند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید