50 مورد واقعی آموزش زبان بدن تصویری

آموزش تصویری زبان بدن

زبان بدن افراد مشهور |بررسی 50 مورد واقعی

آموزش تصویری زبان بدن | آموزش زبان بدن با تصویر pdf

تهیه شده توسط ایمان صدیقی | ارائه شده در سایت ذهن آموز

www.ZehnAmouz.ir

تمام مواردی که در این آموزش وجود دارند مربوط به لحظات واقعی از اشخاص واقعی هستند. شما میتوانید حالات مختلف چهره و اندام را یاد بگیرید.

مشخصات فایل : 27 صفحه / فرمت فایل : PDF

آموزش زبان بدن با تصویر

میخواهید بیشتر بدانید؟ ↙

سابلیمینال فارسی تقویت اراده و افزایش انگیزه

ایمان صدیقی

دوره غیرحضوری غلبه بر باورهای منفی و تقویت باورهای مثبت

ایمان صدیقی

سابلیمینال فارسی افزایش عشق و محبت

ایمان صدیقی

سابلیمینال فارسی تقویت حافظه

ایمان صدیقی

سابلیمینال تصویری افزایش نظم و انضباط

ایمان صدیقی

سابلیمینال تصویری کاهش استرس و اضطراب

ایمان صدیقی

نظر بدهید