در حال مرور

سابلیمینال فارسی

سابلیمینال فارسی تقویت تجسم و تصویرسازی ذهنی

سابلیمینال فارسی تقویت تجسم و تصویرسازی ذهنی حاوی یک موسیقی ملایم آرامش بخش به مدت حدودا 10 دقیقه و جملات تلقینی مثبت جهت برنامه ریزی ذهن میباشد. (تعداد پیام‌های پنهان: 10 عدد) فایل‌های خودهیپنوتیزمی سابلیمینال یک نوع موسیقی بیکلام هستند…

سابلیمینال غلبه بر ترس های درونی

سابلیمینال فارسی غلبه بر ترس های درونی حاوی یک موسیقی ملایم آرامش بخش و جملات تلقینی مثبت جهت برنامه ریزی ذهن میباشد. (تعداد پیام‌های پنهان: 10 عدد) فایل‌های خودهیپنوتیزمی سابلیمینال یک نوع موسیقی بیکلام هستند که حاوی جملات تلقینی مثبت…

سابلیمینال فارسی کم شدن کینه و دشمنی و بخشیدن دیگران

سابلیمینال خودهیپنوتیزمی به زبان فارسی با استفاده از جملات مثبت برای کم شدن کینه و دشمنی و بخشیدن دیگران ؛ حاوی یک موسیقی ملایم و جملات تلقینی مثبت جهت برنامه ریزی ذهن میباشد. (تعداد پیام‌ها: 14 عدد) فایل‌های خودهیپنوتیزمی سابلیمینال یک…

سابلیمینال فارسی افزایش تلقین پذیری مثبت

سابلیمینال خودهیپنوتیزمی به زبان فارسی با استفاده از جملات مثبت برای افزایش میزان تلقین پذیری و تقویت اثر سابلیمینال های دیگر ؛ حاوی یک موسیقی ملایم و جملات تلقینی مثبت جهت برنامه ریزی ذهن میباشد. (تعداد پیام‌ها: 12 عدد) فایل‌های…

سابلیمینال افزایش شادی و احساس خوب

سابلیمینال فارسی افزایش شادی و احساس خوب و انرژی مثبت حاوی یک موسیقی ملایم آرامش بخش و جملات تلقینی مثبت جهت برنامه ریزی ذهن میباشد. (تعداد پیام‌ها: 9 عدد) فایل‌های خودهیپنوتیزمی سابلیمینال یک نوع موسیقی بیکلام هستند که حاوی جملات تلقینی…

سابلیمینال افزایش جذابیت و بهبود روابط اجتماعی

سابلیمینال فارسی افزایش جذابیت و بهبود روابط اجتماعی، افزایش کاریزماتیک، حاوی یک موسیقی ملایم آرامش بخش و جملات تلقینی مثبت جهت برنامه ریزی ذهن میباشد. (تعداد پیام‌ها: 10 عدد) فایل‌های خودهیپنوتیزمی سابلیمینال یک نوع موسیقی بیکلام هستند که…

سابلیمینال فارسی کاهش استرس و اضطراب

سابلیمینال فارسی رفع استرس و اضطراب حاوی یک موسیقی ملایم آرامش بخش و جملات تلقینی مثبت جهت برنامه ریزی ذهن میباشد. (تعداد پیام‌ها: 9 عدد) فایل‌های خودهیپنوتیزمی سابلیمینال یک نوع موسیقی بیکلام هستند که حاوی جملات تلقینی مثبت هستند. با کمک…

سابلیمینال فارسی افزایش عشق و محبت

سابلیمینال افزایش عشق و محبت حاوی جملات تلقینی مثبت جهت برنامه ریزی ذهن میباشد. (تعداد پیام‌ها: 10 عدد) فایل‌های خودهیپنوتیزمی سابلیمینال یک نوع موسیقی بیکلام هستند که حاوی جملات تلقینی مثبت هستند. با کمک این فایل ها سطح ساده ای از…

سابلیمینال فارسی افزایش نظم و انضباط

تمرین ساده جهت افزایش نظم و انضباط + تعدادی پیام تلقینی مثبت جهت برنامه ریزی ذهن ( تعداد پیام‌ها: 14 عدد) فایل‌های خودهیپنوتیزمی سابلیمینال یک نوع موسیقی بیکلام هستند که حاوی جملات تلقینی مثبت هستند. با کمک این فایل ها سطح ساده ای از…

سابلیمینال فارسی افزایش خلاقیت

تحریک سطح آلفای مغز + تعدادی پیام تلقینی مثبت جهت برنامه ریزی ذهن و افزایش خلاقیت (تعداد پیام‌ها: 5 عدد) فایل‌های خودهیپنوتیزمی سابلیمینال یک نوع موسیقی بیکلام هستند که حاوی جملات تلقینی مثبت هستند. با کمک این فایل ها سطح ساده ای از…