سابلیمینال فارسی افزایش تلقین پذیری مثبت

سابلیمینال خودهیپنوتیزمی به زبان فارسی با استفاده از جملات مثبت برای افزایش میزان تلقین پذیری و تقویت اثر سابلیمینال های دیگر ؛ حاوی یک موسیقی ملایم و جملات تلقینی مثبت جهت برنامه ریزی ذهن میباشد. (تعداد پیام‌ها: 12 عدد)

فایل‌های خودهیپنوتیزمی سابلیمینال یک نوع موسیقی بیکلام هستند که حاوی جملات تلقینی مثبت هستند.

با کمک این فایل ها سطح ساده ای از خودهیپنوتیزم انجام میشود و باید به دفعات از فایل استفاده شود تا تاثیرگذاری مناسبی داشته باشد.

ما در اینجا مواردی را ارائه کرده‌ایم که در عمل با موفقیت آزمایش شده اند و توجیه علمی دارند.

سوالات خود درباره سابلیمینال را در صفحه اصلی سابلیمینال ها بپرسید.

دیدگاه ها بسته است